Enkelt och intuitivt – MARABs nyckelord för automation 2024

Enkelt och intuitivt – MARABs nyckelord för automation 2024
Dagens automationslösningar måste vara flexibla med snabba omställningar och enkla att använda. MARAB tar avstamp i ett kundanpassat HMI för maskinbetjäning.
– Elmia Automation är ett bra tillfälle att visa upp vad vi kan göra.

Det säger Matilda Bastman, vd och ägare av Mora Automation och Robotteknik, MARAB. Som specialister inom robotlösningar för maskinbetjäning jobbar man både med standardiserade och specialanpassade lösningar, med särskilt fokus på betjäning av CNC-maskiner.

– Standardisering möjliggör kort leveranstid och ett lägre pris till kund. Vi är vana att hantera alla maskinstyrsystem och vi kan i vissa fall integrera robotens styrning direkt i maskinen, säger Matilda.

 

Säkerställer enkla byten

Men det som industrin alltmer efterfrågar idag är flexibel automation som klarar snabba omställningar.

– Det behöver gå snabbt när du ska byta mellan olika produkter – och det ska vara enkelt att ställa in nya produkter då produktfloran kan vara stor i samma cell, förklarar Matilda.

MARAB har skapat en egen lösning för att möta behovet:

– Genom vårt HMI som anpassas från kund till kund säkerställer vi enkla byten och smarta lösningar på mekaniska delar vilket gör att man enkelt kan hantera en stor produktflora i våra robotceller.

Och enkelheten, hur löser man den?

– Det ska vara lätt och intuitivt för användaren, säger Matilda Bastman.

 

Smart, hållbart och omställbart

Det enkla handhavandet och förmågan att tänka utanför ramarna för att få fram den allra bästa lösningen för kunden, det ämnar också MARAB visa upp för besökare på Elmia Automation som går av stapeln i Jönköping i maj. Och utbudet i deras monter stämmer väl överens med Elmia Produktionsmässors tre gemensamma teman – Smart, Hållbar och Omställbar industri.

– Med snabba omställningar och flexibla lösningar hålls produktionskostnaden nere. God ergonomi och lättanvända lösningar förbättrar arbetsmiljön. Och med hjälp av lokala producenter av komponenter och återvinningsbara lösningar vill vi främja hållbarhet, säger Matilda Bastman.

Elmia Automation är en del av Elmia Produktionsmässor – en av sex mässor som genomförs parallellt i Jönköping den 14-17 maj.

 

Bildtext: Smart automation bygger på flexibel maskinbetjäning. ”Det måste vara enkelt för operatören att ställa in och ställa om mellan olika produkter”, säger Matilda Bastman, MARAB.