NorrPlant blickar söderut

NorrPlant blickar söderut
– Det är faktiskt första gången på över 20 år som vi är med på Elmia Wood. Jag är positivt överraskad av responsen. Vi får massor av frågor och inspel från initierade skogsägare från ett område som vi kanske normalt inte verkar i så mycket. Men vi märker också en tydlig trend att våra plantor kryper söderut. Många skogsägare har ju inte bara skog i en del av landet längre, säger Thomas Vestman på NorrPlant.

Vad är nytt på plantfronten?

– En viktig, men kanske inte så synlig, nyhet för den som köper plantor är att tillgången på förädlade fröer har blivit markant bättre på senare år. Ett bättre odlingsmaterial påverkar såklart positivt.

NorrPlant är SCA:s plantverksamhet och består av Bogrundet och Wifstamons plantskolor. Varje år odlar och levererar NorrPlant 100 miljoner skogsplantor.

– Vår plantproduktion räcker till drygt 50 000 hektar eller en yta lika stor som 100 000 fotbollsplaner, säger Thomas Vestman.

Olika fokus på frågorna i söder och norr

Hur är responsen på mässan?

– Det märks att vi är en delvis ny aktör på marknaden i söder så vi får en hel del frågor om det. Vi har också haft mycket internationella besökare och det ger otroligt mycket att prata plantor och krav i olika delar av världen, säger Thomas Vestman.

Vilka skillnader märker du framförallt när skogsägarna från den här delen av Sverige frågar om era plantor:

– Här är fullt fokus på snytbagge och viltskador från klövvilt. Kommer vi norröver frinns såklart dessa parametrar med, men fokus går mer och mer över mot älgskador ju längre norrut vi kommer.

Bildtext: Thomas Vestman på NorrPlant uppmanar dig att komma och pratar plantor i montern på Elmia Wood.