VA-mässan går för allas rätt till rent vatten

VA-mässan går för allas rätt till rent vatten
771 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten. Varje dag går miljoner kvinnor och flickor världen över i timmar efter vatten. Vatten som är smutsigt och livsfarligt att dricka. De går för att de inte har något val. Vi har ett val och vi väljer att gå i mars gå för allas rätt till rent vatten.

- Vi som jobbar med VA-mässan vill gärna bidra på det sätt vi kan genom att öka medvetenheten om den globala vattenkrisen och hur den påverkar på framförallt kvinnor och flickor. Samtidigt bidrar vi till att fler människor i världen får tillgång till rent vatten, något som är en mänsklig rättighet och som vi i Sverige är så oerhört bortskämda med” säger Gabriel Remmo, mässansvarig för VA-mässan.
 
Vi vill nu utmana alla våra besökare och utställare att gå för allas rätt för rent vatten – March for Water! 

March for Water är en månadslång kampanj som drivs av WaterAid Sverige där företag, skolor och privatpersoner går för att miljoner flickor och kvinnor ska slippa.
 

Läs mer om March for Water och engagera dig här!