SurfCleaner gör flytslam till en hjärtefråga

SurfCleaner gör flytslam till en hjärtefråga
Allt började med en uppfinning baserad på det mänskliga hjärtat. Nu kan Surf Cleaner hjälpa reningsverk att lösa problem med flytslam och öka produktionen av biogas. Den unika skimmern visas på VA-mässan i Jönköping.

SurfCleaner samlar in, separerar och återvinner föroreningar på vattenytan, exempelvis olja, diesel, bensin, plast, flytslam och skräp. Teknologin bygger på Dr. Stig Lundbäcks upptäckt av det mänskliga hjärtats pumpfunktion, "Dynamic Adaptive Piston Pump" (DAPP), och kombinerar variationer i inflödeshastighet och riktning med gravimetrisk separation

  I dag är det Stig Lundbäcks dotter som driver teknologin och innovationen vidare.

  – Tekniken baseras på hjärtat och det är även en hjärtefråga för mig att driva pappas idé vidare och att göra någonting gott för miljön. Så det är win-win för mig, säger Christina Lundbäck, grundare av SurfCleaner.

  SurfCleaner behöver ingen pump, inget powerpack, ingen hydraulik eller pneumatik – det är naturlagarna som sköter allt arbete. Den drar dessutom lite energi och kan exempelvis drivas av batterier eller solceller. Alla föroreningarna som samlas in – såväl flytslam som olja – kan dessutom återvinnas för att exempelvis tillverka biogas.

  – Det är rätt tajming nu. 1994 var det ingen som brydde sig om miljön, men nu används resurserna för att tjäna pengar och samtidigt rädda världen, säger Christina Lundbäck.

  SurfCleaner finns i tre modeller som används för att rensa bort olja i hamnar, floder, tunnlar, gruvor och oljegropar. Till reningsverk används SCW 6000 för insamling, separation och återvinning av flytslam.

  – Intresset har varit stort på VA-mässan. För de allra flesta besökare är detta något nytt och de är nyfikna på vad det är för något. Därför erbjuder vi potentiella kunder att låna en enhet för att testa den i sin verksamhet. Så fort de börjar tänka hittar de hela tiden nya användningsområden – kanske att de har problem med olja eller varken tid eller resurser att spola bort ytslam, säger Christina Lundbäck.

Bildtext: Christina Lundbäck framför modellen SCO 1000 som samlar in olja från vattenytan.