Primozones ozonteknologi renar vatten utan kemikalier

Primozones ozonteknologi renar vatten utan kemikalier
Hallå där, Annika Rudolph, marknadskoordinator på Primozone i Sverige, vad visar ni för nyheter i er monter på VA-mässan?

– Under 2021 presenterade vi vår sin nya EMC-godkända ozongenerator. Med den nya generatorn säkerställs det att generatorn fungerar korrekt och inte orsakar oönskade effekter som störningar på omgivande elektronik och personal. EMC-godkännandet säkerställer trygghet för övrig elektronik och din personals hälsa. I samband med lanseringen uppdaterades även generatorns design.

– Vi har även lanserat en uppgraderad modell av vår ozongenerator GM1-4 från 2.0 till 3.0 generatorns uppgradering innebär bland annat högre kapacitet.

Varför är just er nyhet viktig och på vilket sätt påverkar den samhället och branschen på ett positivt sätt?
– Genom vår patenterade teknik där ozonteknologin ersätter kemikalierna är vi en del av lösningen för att på ett miljömässigt sätt rena vatten utan att skada naturen. Utöver att vi är dedikerade att minska miljöpåverkan på vattenreningsprocessen är det även viktigt för oss att minska vår egen miljöpåverkan in-house. Att rena vatten med ozon är ett naturligt sätt att rena vatten och utöver de miljömässiga fördelar har Primozones generatorer den högsta ozonkoncentrationen på marknaden och lägre driftkostnad. Våra generatorer är säkra, tysta och pålitliga.

Vilket behov av innovationer ser ni inom ert område?
– Genom att forska och utveckla våra produkter, kunskap och erfarenheter ser vi att framtiden bär med sig nya användningsområden och segment där ozonteknologin kan tillämpas för att öka de miljöpositiva effekterna. För Primozone är det viktigt att ha miljön i åtanke och inte acceptera användningen av kemikalier, därför jobbar vi ständigt på att förbättra oss miljömässigt och teknologiskt.

Vad möter ni framtiden med för innovationer?
– Primozone möter framtiden med kunskap och erfarenhet. Vi leder utvecklingen av innovativ ozonteknologi för vattenrening. Detta innebär inte att vi kan luta oss tillbaka utan vi fortsätter att utveckla och söka efter nya möjligheter inom ozonteknologi för att vara redo när vi ställs inför framtidens innovationer. Primozone är redo att möta framtiden och ta ytterligare steg mot ett mer miljövänligt sätt att arbeta med vattenreningsprocessen. 

Varför är VA-mässan viktig?
– Ett av Primozones segment är avloppsvatten och det är viktigt för oss att uppmärksamma branschen på de mer miljövänliga alternativ och möjligheter som finns. Vi kan med ozonteknologi förändra processen för vattenrening och tillsammans tar vi ett steg i rätt riktning och väljer miljövänliga alternativ framför kemikalier.

/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/primozone2.png