No Dig Alliance lanserade nytt schaktfritt koncept på VA-mässan

No Dig Alliance lanserade nytt schaktfritt koncept på VA-mässan
Efterfrågan på schaktfria metoder ökar ständigt. Men det måste gå snabbare för att vi ska komma ifatt det eftersatta underhållet av ledningssystemet. Det menar Mattias Höglund från Pollex som är en del av den nya koncernen No Dig Alliance.

Ena företaget är specialist på rörspräckning, det andra på schaktfri borrning och det tredje på schaktfri ledningsförnyelse. Det handlar om Quickpipe, Riggtech och Pollex som alla ingår i koncernen No Dig Alliance (NDA). NDA bildades för att kunna erbjuda ett komplett utbud av både förnyelse och nyförläggning av ledningsnät.

– Vi har som vision att bli Nordens ledande aktör inom schaktfritt och det är vi på god väg att bli med tre svenska och ett finskt bolag i koncernen, säger Mattias Höglund, vd på Pollex.

Pollex har rensat och förnyat ledningar åt svenska kommuner genom schaktfria metoder sedan 1985 och efterfrågan har ökat under se senaste åren. Mattias Höglund menar samtidigt att fler kommuner borde välja det schaktfria alternativet.

– Marknaden skulle kunna vara mycket större än vad den är i dag. Den borde ligga på över 50 procent, kanske 75 procent. Samtidigt ska man använda rätt metod vid rätt plats, men det skulle ändå kunna komma upp i långt över 50 procent för schaktfritt, säger han.

Bildtext: Mattias Höglund från Pollex som är en del av No Dig Alliance som lanserades under VA-mässan.