NCC antar utmaningar att bygga för kommande generationer

NCC antar utmaningar att bygga för kommande generationer
Schaktfritt, reningsverk och samverkan är tre ledord hos NCC under VA-mässan. Det är också ledord som möjliggör för en infrastruktur som ska hålla i 100 år framöver. En utmaning som alla aktörer i branschen ständigt brottas med.

Stort fokus för NCC på VA-mässan är schaktfritt ledningsbyggande där NCC har lång erfarenhet och erbjuder ett komplett utbud av tekniker. Fördelen med schaktfritt är att det går snabbt, är resurseffektivt och störningsfritt. Det är också en effektiv metod för att vi som samhälle ska klara av att byta ut alla gamla ledningar i tid.

– Förnyelsetakten går alldeles för långsamt. Det finns ett antal mil ledningar och så som det ser ut just nu ligger förnyelsetakten på 300–400 år. Det måste helt enkelt gå snabbare och det kan schaktfria tekniker hjälpa till med, säger Lars Göransson, platschef på NCC No Dig.

Samtidigt är det inte bara schaktfria tekniker som får utrymme i NCC:s monter. Inom företaget finns även Vatten- och Miljöteknik som är NCC:s specialistavdelning inom vattenrening. Här finns en stor kompetens kring att bygga reningsverk, vattenverk och vattentorn – allt i samverkan med den aktuella kommunen.

– Just samverkan är en framgångsfaktor som har fallit väldigt väl ut. Vi bygger, eller renoverar, ett 20-tal reningsverk om året, säger Lars Göransson.

Hur jobbar ni för att den infrastruktur som ni bygger i dag ska hålla i 100 år framöver?

– Det är givetvis en utmaning och handlar mycket om vilka krav som ställs. Krav som vi både är med och tar fram tillsammans med materialtillverkarna och sedan lever upp till i vårt arbete. Egentligen pratar man om 50-årsperioder, men ställer samtidigt krav på att de ska fortsätta hålla i 50 år till, säger Lars Göransson och fortsätter:

– De material som vi använder i dag är bra. Samtidigt stöter vi ofta på gjutna ledningar som är 100 år och som fortfarande fyller sin funktion. Visst, de kan ha mycket beläggning och det är dags att byta ut dem, men då är det viktigt att byta till ledningar med motsvarande hållbarhet. De PVC-ledningar som lades på 1960- och 70-talen var inte lyckade och de byter vi också ut nu.

Hur ser vi till att inte hamna i en liknande situation som när man trodde att PVC var framtiden?

– Jag tror att den här typen av mässor som VA-mässan är med och driver den utvecklingen. Ingen här tjänar på att sälja något billigt och dåligt, utan här pratas det i stället om kvalitet för att vi ska kunna fortsätta bygga hållbart.

Bildtext: NCC lyfter både schaktfria tekniker och vatten- och miljöteknik på VA-mässan. Här syns från vänster Mats Helander, produktionschef på NCC Vatten- och miljöteknik, och Lars Göransson, platschef, NCC No Dig.