”Många bra leads som vi är väldigt nöjda över”

”Många bra leads som vi är väldigt nöjda över”
Från en 3D-printad prototyp bland WIN Waters innovationsbolag till en egen monter med den färdiga produkten. SurfCleaner SCW 6000 är ett unikt system som samlar in och separerar flytslam från avloppsvatten – något som gav många bra leads under VA-mässan.
Det berättar Christina Lundbäck, grundare av företaget SurfCleaner, som siktar på att vara med även 2024.

Hur gick det på VA-mässan för SurfCleaner?

– Det var kul att se det stora intresset bland besökarna och att det verkligen finns ett behov av att ta bort flytslam med hjälp av nya lösningar som sparar både energi och vatten. Vår produkt för VA-segmentet är SurfCleaner SCW 6000 som separerar flytslam och intresset för den var faktiskt större än vad vi hade förväntat. Vi märkte det inte minst genom alla relevanta frågor och kundkontakter som vi fick under mässan.

Surfcleaner-massan-2022.png

 

Blev det några affärer för er del?

– Eftersom SCW 6000 är en ny produkt vill vi fokusera på att verifiera funktion och kundnytta genom projekt och tester hos ett antal kunder. Men vi träffade flera besökare under VA-mässan som skrev upp sig för testkörning och som var intresserade av att verifiera produkten. Vi fick många bra leads som vi är väldigt nöjda över – sen är det upp till oss att få till försäljningen.

– Vi behöver återkoppling så vi vet att vi är på rätt spår. Det som vi har fått höra är att den löser problemet med flytslam på ett effektivt sätt utan att använda kemikalier, men att det fortfarande finns utmaningar kring vad kunden ska göra med det uppsamlade flytslammet. Där håller vi just nu på med att utveckla olika affärsmodeller tillsammans med kunderna.


Knöt ni många kontakter under mässan?

– Det gjorde vi. Vi träffade många i VA-branschen som vi känner sedan tidigare, till exempel ansvariga för VA-anläggningar, och det kom även förbi många nyfikna lokalpolitiker. Det är viktigt att de besöker mässorna, det är ju ändå de som ställer miljökraven och då måste de veta vad industrin klarar av. Vi hade även besök av flera miljöinspektörer, vilket kanske inte betyder så mycket för affärerna, men bidrar till att skapa en medvetenhet kring nya lösningar.


Är ni med 2024?

– Det tycker jag att vi ska vara. Då har vi kommit mycket längre och kan helt fokusera på sälj och inte på att verifiera tekniken. Så absolut ska vi vara med. Vi visade ju en 3D-printad prototyp 2018 och då var konceptet helt nytt för VA-branschen, så för oss är det kul att kunna fortsätta vår resa på VA-mässan.