Klorinator från Prominent säkrar tillgången till klor

Klorinator från Prominent säkrar tillgången till klor
Varken produkten eller teknik är särskilt ny. Men efterfrågan från svenska vattenverk har ökat dramatiskt den senaste tiden. Det handlar om lokal tillverkning av klor och Prominent löser problemet med hjälp av elektrolysanläggningen CHLORINSITU.

Kloret tillverkas av ett saltelektrolysaggregat och tekniken har använts länge på badhus runt om i landet. I början av 1990-talet började svenska vattenverk använda tekniken och med tanke på omvärldsläget med osäkra leveranser har efterfrågan ökat markant den senaste tiden. Det säger Marcus Albaeus, försäljningschef på Prominent, som har fått flera förfrågningar från vattenverk under VA-mässan.

– Klortillverkning är ett hett ämne och många reningsverk är beroende av klor. Samtidigt är det en färskvara och det har varit ett problem med leveranserna. Vår klorinator tillverkar klor av rent salt och för många vattenverk är detta något helt nytt. Vi har märkt en kraftig ökning av klortillverkning, säger han.

 

Bildtext: Marcus Albaeus bredvid en klorinator från Prominent.