Kamstrups mätare hör läckan som inte syns

Kamstrups mätare hör läckan som inte syns
Underjordiska läckage i ledningsnätet kan ställa till med ordentliga problem och ofta upptäcks läckagen först när de blir synliga. Men så behöver det inte vara. På VA-mässan visar Kamstrup ultraljudsvattenmätaren flowIQ 2200 som kan lyssna sig fram till avvikande brusmönster i ledningsnätet – innan det finns någon synlig läcka.

Siffror från SCB visar att upp mot 25 procent av det producerade dricksvattnet aldrig når konsumenten. Vattenförlusten handlar till stor del om små läckage i servisledningar som är riktigt svåra att upptäcka. Men tack vare mätare med ultraljud går läckagen ofta att hitta och åtgärda i tid.

  Genom att lyssna på rören kan mätarna höra skillnad på vatten som rinner genom ett läckande rör – vilket skapar ett avvikande brusmönster – och vatten som rinner genom ett intakt rör.

  – Alla tjänar på den här tekniken. Försäkringsbolagen är så klart väldigt intresserade av att det inte ska uppstå några större skador, för konsumenterna och VA-organisationer innebär det att felen åtgärdas innan de leder till större problem, säger Jesper Daugaard, vd för Kamstrup i Sverige.

  FlowIQ 2200 är den senaste generationens ultraljudsvattenmätare från Kamstrup och nyheten kommer att visas på VA-mässan i mars. FlowIQ övervakar ljudet i huvud- och servisledningar med hjälp av ultraljud för att upptäcka avvikande brusmönster som indikerar läckage.

  – Med den här tekniken får du en mycket bättre överblick över stora delar av ledningsnätet. I dag har 110 av Sveriges VA-organisationer den här tekniken, men vi hoppas att fler ska se fördelarna med den. Det är så klart en investering, men tekniken ger samtidigt ett stort värde. Tack vare mindre resursanvändning förbättras ekonomin för VA-organisationerna, samtidigt som det är mer hållbart, säger Jesper Daugaard.

Övergången till en smart teknik sker successivt. Visst, det går att installera den senaste tekniken vid alla nyinstallationer, men allra bäst effekt får man när den är samlad inom ett geografiskt område. Det är då som den intelligenta mätdatan kan ge nyttig kunskap om exempelvis flödeshastighet, temperatur och rörbrott – kunskap som i sin tur ger fördelar som snabbare läckagedetektering och mer effektiv renovering av ledningsnätet eftersom du vet hur du ska prioritera dina insatser.

  – Du har koll på eventuella läckage och koll på om det finns rör som behöver bytas ut, vilket samtidigt ger färre försäkringsärenden. Allt sammantaget innebär ett enormt stort värde, större än själva kostnaden för installationen, säger Jesper Daugaard.

  För Kamstrup råder det ingen tvekan om att den nya generationens smarta mätningslösningar skapar ett helt nytt och effektivt sätt att jobba på inom läcksökning. Den danska koncernen investerar stora summor i produktutveckling för att även i framtiden ligga i framkant när det gäller smarta mätare.

  – Vi ligger i framkant när det gäller den tekniska biten, samtidigt som vi har ett stort fokus på kvalitet. Våra mätare ska sitta på plats i upp till 20 år och ska under hela den tiden kunna leverera korrekt data. För oss handlar det om att kunna ta hand om hela kedjan med bra datainsamling och säker data från alla våra mätare under hela deras livslängd.

Samtidigt handlar det inte bara om tekniken. Det går att ha hur modern teknik som helst och samla in mängder av data – men gör man ingenting med informationen ger det ingen nytta. Det är därför viktigt att VA-organisationer analyserar den insamlade datan för att få ut maximalt med värde från den nya smarta tekniken.

  – Tillsammans måste vi lyfta den digitala kompetensnivån bland de som jobbar med vattenleveranser, både inom mätning och planering, eftersom båda grupperna drar nytta av den data som går att få fram, säger Jesper Daugaard.

  Framför allt, menar Jesper Daugaard, handlar det här om att skapa möjligheter inom bolagens organisationer att kunna dela data och erfarenheter mellan varandra. För visst, tekniken är nödvändig för själva datainsamlingen, men det är först när datan används på rätt sätt som vattenförlusten kan reduceras rejält.

  – Jag menar att det här är ett helt nytt sätt att arbeta på eftersom VA-organisationerna nu kan kontakta kunden och informera dem om att de har en läcka innan de ens har märkt det. De har helt enkelt möjlighet att vara mer proaktiva i sitt sätt att jobba, vilket ger nöjda slutkunder.

/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/kamstrup_jesper-daugaard-16_9.png