"Nya" Hydria Waters helhetserbjudande skapar trygghet för framtiden

"Nya" Hydria Waters helhetserbjudande skapar trygghet för framtiden
Med all produktion i Sverige skapar Hydria Water effektiva och långsiktiga lösningar som möter kundernas krav på framtidens vattenrening. Dessutom erbjuder man numera trygghetsavtal, service och installation i ett bredare format som en viktig pusselbit för långsiktig och säker drift.

Philip Carlsson, försäljningschef på Hydria Water, berättar om nyheterna och satsningarna inför årets VA-mässa:

Efter fyra år är det äntligen dags för VA-mässan igen, vad ser du mest fram emot?
– Självklart att träffa kunder och branschkollegor men också att få presentera ”nya” Hydria Water. Det har hänt många och bra saker senaste året hos oss med målet att förenkla för våra kunder och spetsa vårt erbjudande. VA-mässan ger ju också möjlighet att nätverka och skapa nya relationer vilket också är något jag ser fram emot. Inte minst att få se olika nyheter och nya innovationer från branschen.

Vad kommer ni att visa på VA-mässan? 
– Nya Hydria Water. Utöver det kommer vi visa upp våra huvudprodukter och vad vi har på gång kring våra produktlösningar. Likaså vår satsning på ett bredare service- och support erbjudande där också Trygghetsavtal ingår. Även vår smarta och uppskattade mobila lösning kommer stå i centrum och möta alla besökare vid entrén till mässan.

På vilket sätt påverkar era lösningar branschen positivt?
– Hydria Water är en stabil och pålitlig partner vilket vi fortsatt vill förmedla och att alla förändringar som skett nu ger oss ännu mer möjligheter framåt att kunna erbjuda effektiva och långsiktiga lösningar som möter våra kunders krav på framtidens vattenrening. Vi producerar alla våra produkter i Sverige, men nu samlat i Borås, där vi investerat i en modern och hållbar produktion för att kunna skapa goda förutsättningar för vår och våra kunders verksamheter framåt. Dessutom kan vi nu erbjuda trygghetsavtal, service och installation i ett bredare format eftersom långsiktig och säker drift är en viktig pusselbit i framtiden.

Vilka innovationer har branschen behov av och hur möter ni detta behov?
– Energieffektiva lösningar med reducerad foot-print får större fokus. Likaså efterfrågan på lösningar med hög redundansförmåga. Krav och behov som vårt produkterbjudande möter och tillsammans med vår breda kunskap och erfarenhet kan vi ta fram smarta lösningar tillsammans med våra kunder.

– Likaså ökar intresset för långsiktighet och driftsäkerhet, både för att säkra anläggningarnas funktion men också ur ett större hållbart perspektiv, vilket gör att maskinernas funktion, kvalitet och livslängd spelar en allt större roll och där våra Trygghetsavtal bidrar till att maskinerna når sin fulla potential.

Varför är VA-mässan viktig att besöka?
– Utvecklingen går fort framåt inom olika områden och VA-mässan är ett bra tillfälle att få en överblick var olika leverantörer står och vilka diskussioner och utmaningar som står i fokus.

/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/hydriawater-philipcarlsson1920x1080.jpg
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/hydriawater-crossscreen-1920x1080.jpg
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/hydriawater-plastkedjeskrapa.jpg
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/hydriawater.jpg
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/hydriawater2.jpg