Georg Fischer visar två effektiva nyheter på VA-mässan

Georg Fischer visar två effektiva nyheter på VA-mässan
Hallå där, Gustaf Bydell, marknadschef på Georg Fischer, vad kommer ni ha för heta nyheter med er till VA-mässan 2022?

– I år kommer vi att visa upp två nya produkter. Dels Neoflow, en tryckregleringsventil för VA-nätet, dels våra välkända Multijoint-kopplingar från WAGA som nu har utökat rangen upp till DN825.

På vilket sätt påverkar dessa nyheter samhället på ett positivt sätt?
– Vi vill nyttja den potential som finns i allt det vatten som går förlorat på vägen från reningsverk till brukare. Med både Neoflow och den bredare rangen på Multijoint gör vi det möjligt för VA-nätsägare och entreprenörer att hitta enkla men effektiva sätt att minska förlusterna av rent vatten. På så sätt vill vi bidra till båda en mer hållbar ekonomi och ett mer hållbart samhälle i stort.

Vad ser ni annars för framtida innovationer i branschen eller i er nisch?
– Vi tror att det framöver kommer att bli ett stort fokus på att ta vara på de resurser vi har på ett bättre sätt. Det kan vara att minska mängden vatten vi använder eller att hitta mer effektiva sätt att övervaka flöden på. Det är inom dessa områden som vi tror att det kan komma nya innovationer som kan förändra hur vi jobbar och tänker.

Med vilken typ av innovationer möter ni det?
– Georg Fischer har sedan länge fokuserat på att tillhandahålla kompletta lösningar och system till våra kunder. Det är också den vägen vi väljer framåt och alla nya produkter vi introducerar är tänkta att komplettera vårt redan existerande portfölj. För oss är förlustvatten i VA-nätet ett fokusområde och vi jobbar kontinuerligt med att attackera detta problem från nya vinklar. Neoflow är en viktig pusselbit i detta men även läckagedetektion är något som vi utforskar som nästa steg.

Till sist, varför ställer ni ut på VA-mässan 2022?
– Det är ett viktigt forum för att träffa kunder, samarbetspartners och branschen. Vi ser att det behövs fysiska möten för att hitta nya affärer och idéer.

/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/georgfisher-neoflow.jpg
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/georgfisher-multijoint.jpg