Gemü satsade nytt och lyfte på VA-mässan

Gemü satsade nytt och lyfte på VA-mässan
Egentligen är det inom läkemedel som Gemü är världsledande. Men för fem år sedan påbörjades en storsatsning på VA-produkter – och lyftet på marknaden, ja den kom när Gemü ställde ut på VA-mässan i Jönköping.

Gemü har i och för sig alltid haft produkter inom VA, men historiskt sett har fokus legat på läkemedelsindustrin. För fem–sex år sedan gjordes en satsning på VA-delen och säljbolaget i Sverige var snabba med att ta sig an utmaningen. En strategi för att nå ut på marknaden var att ställa ut på VA-mässan.

  – VA-mässan för oss är varumärkesbyggande. Det viktigaste för oss är att finnas på plats och målsättningen är att slutkunden ska se oss här, säger Jonas Ericsson, försäljningschef på Gemü i Sverige.

  Som producerande bolag såg Gemü att det fanns en öppning på marknaden eftersom de flesta av konkurrenterna då var agenturer. Siktet ställdes in på att nå entreprenörerna samtidigt som VA-mässan blev en plats för att visa upp sig för marknaden – och särskilt för slutkunderna.

  – Egentligen är VA-mässan inte en optimal mässa för oss, men vi såg möjligheter att nå ut till slutkunden här. Eftersom många entreprenörer använder våra produkter måste också kommunerna veta vad Gemü är för företag. Målet för oss är att visa upp oss för dem så att de inte står där en dag och undrar vad det är för produkter som entreprenören har valt, säger Jonas Ericsson.

  Gemü-koncernen har sitt huvudkontor i Tyskland med produktionsorter och säljbolag spritt över hela världen. Till VA-branschen tillverkar Gemü i huvudsak vridspjällsventiler – manuella, pneumatiska eller elektriska – men givetvis finns det även andra produkter i portföljen.

  – Allt är egenproducerat vilket gör att vi har total kontroll på det som levereras. Det är inga mellanhänder mellan oss och kunden. Dessutom har vi tagit med oss noggrannheten från läkemedelstillverkningen till VA-branschen, säger Jonas Ericsson.

/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/gemu_utstallare_1920x1080.jpg