Endress+Hauser möter framtiden med smarta nyheter

Endress+Hauser möter framtiden med smarta nyheter
Hallå där, Paula Claesson, marknadskommunikationsansvarig på Endress+Hauser i Sverige, vad kommer ni ha för heta nyheter med er till VA-mässan 2022?

– Det som vi tror är intressant för branschen är vår flödesmätare Proline W Zero-DN som inte kräver några raksträckor, varken före eller efter mätpunkten. Dessutom skapar den inget tryckfall, vilket är bra för både ekonomi och miljö.

– Vi vill även framhålla våra analysinstrument. Vår Memosens CAS80E spektrometer passar mycket bra på bland annat vattenverk och den mäter flera kvalitetsparametrar, utan reagenser, simultant.

På vilket sätt påverkar era nyheter samhället på ett positivt sätt?
– Samhället stå i dag inför stora utmaningar där energikostnaderna går upp och kraven på miljöpåverkan sätts i fokus. Om våra flödesmätare används kan anläggningar designas smartare och till en lägre kostnad. Mindre antal meter rör, mindre anläggningsyta samt färre transporter av tunga rör med lastbil. Helt enkelt, bra för både miljö och plånbok.

– Med ovannämnda mätinstrument kan vi hjälpa till att leverera rent och kvalitativt dricksvatten i dessa klimatföränderliga tider, vilket för många är av högsta prioritet.

Vad ser ni för framtida innovationer i branschen?
– Smart underhåll är något som vi verkligen tror kommer att växa inom branschen. VA-industrin sträcker sig över hela Sverige och det behövs verkligen ett smart sätt att veta var underhållsinsatserna behövs. I stället för att vänta på problem, ska de upptäckas innan de uppstår.

Hur möter ni kravet på mer smarta tjänster?
– Vi har utvecklat en teknik som vi kallar ”Heartbeat Technology”. Det är en teknik som övervakar signalkedjan i våra mätinstrument och ger en indikation om mätvärdet inte går att lita på. Dessutom innehåller teknologin en möjlighet att anläggningsägaren själv kan verifiera sin flödesmätare på ett spårbart sätt, inklusive dokumentation, utan att stänga ner sin leverans. Självfallet går detta att starta från exempelvis ett kontrollrum vilket gör att fysisk access inte behövs. Detta har tidigare endast varit möjligt genom noggrann planering och besök av en servicetekniker från leverantören. Vi ger nu anläggningsägarna full kontroll att kontrollera sina flödesmätare på ett smart och enkelt sätt.

Varför är VA-mässan viktig?
– Att träffa kunder och kollegor i branschen är det som skapar medvetenhet om kommande och nuvarande trender. Vi som leverantör behöver förstå och vara delaktiga i framtiden, det gör vi bland annat genom VA-mässan.

/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/paula-claesson-endress-hauser.jpg
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/endress-promag.jpg
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/endress-memosens2.jpg