Dykrov ger djuprengöring ett ansikte

Dykrov ger djuprengöring ett ansikte
Hallå där Andreas Ohlsson, vd på Dykrov, vilket är ert viktigaste budskap under VA-mässan?

– Att förmedla att vi finns och därmed förtydligandet att det går att utföra arbeten, till exempel fläns- och ventilbyten, betongkontroller med mera, under drift i dricksvattenreservoarer – de behöver inte nödvändigtvis tömmas och torrläggas. Varför lägga tid, pengar och energi på att tömma en anläggning när det är billigare, enklare och framför allt säkrare med en vattenfylld anläggning kontra en tömd. Det är även ett positivare alternativ sett miljömässigt.

– Manuell rengöring med dykare ger även ett mycket bättre resultat än vad en rengöringsrobot gör. Förhöjningar/försänkningar, pumpgropar, rörgator med mera är alla ytor utsatta för sediment som enbart dykare eller torrläggning kommer åt.

På vilket sätt påverkar ni samhället på ett positivt sätt?
– Att ha bästa tänkbara kvalitet i sina dricksvattenanläggningar är av yttersta vikt. Vi har redan fått ställa om runtom i världen på grund av covid-19. Att få kontaminerat dricksvatten kan leda till att hela samhällen slås ut under perioder vilket påfrestar samhället både ekonomiskt och infrastrukturmässigt.

Hur ser ni på framtiden för er nisch?
– Färre anläggningar som torrläggs – i gott skick är de lämpligaste alternativen rengöring/inspektioner under drift av dykare alternativt rengöringsrobot. För äldre anläggningar, vilket det finns gott om i hela Sverige, är även där de lämpligaste alternativen som ovan. Att torrlägga en mer än 50 år gammal anläggning och ta bort allt vatten är en klar säkerhetsrisk. Avsaknaden från vattnets bärande/mottryckande kraft på betongen kan få fatala konsekvenser – kvalitet och säkerhet är något som oftast går hand i hand.

Hur möter ni den framtiden?
– Vi erbjuder möjligheten att åtgärda och förebygga problem i dricksvattenanläggningar. Det ligger i tiden för ett mer skärpt dricksvattentänk. Att vara en del av det proaktiva arbetet och inte vänta 10 år innan man gör en kontroll, utan i stället utföra kontroller och åtgärder inom mer rimliga tidsintervaller.

– Den globala uppvärmningen med tillhörande högre temperaturer för vårt dricksvatten är också en mer påtaglig faktor. Inbäddat organiskt material i sediment som utsätts för olika typer av förändringar kan bidra till otjänligt eller rentav smittosamt dricksvatten.

Varför är VA-mässan viktig för er?
– Dykrov AB är ett relativt nytt dyk/ROV-företag* på dricksvattenmarknaden. VA-mässan är ett ypperligt tillfälle att visa att man finns och det blir en betydligt mer personlig kontakt direkt än om man hörs via telefon eller mejl. VA-mässan är en bra mötesplats för att både synas och höras. Att skapa debatt och sprida budskapet om att dykning minst är lika säkert ur en hygien- och säkerhetssynpunkt som rengöringsrobotar och framför allt en renare metod. Flexibiliteten är även större då en dykare kan utföra fler olika typer av undervattensarbeten än vad en robot kan.

  

*ROV = Remotely operated vehicle (fjärrstyrd undervattensrobot)

/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/dykrov2.png
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/dykrov4.png