Intelligenta lösningar med fokus på energieffektivitet

Intelligenta lösningar med fokus på energieffektivitet
Hej där - Bo Tiderman, CEO på Airwatergreen, äntligen är det dags för VA-mässan igen, vad ser du mest fram emot?

Vatten och avlopp är vårt viktigaste kundsegment, så vi ser verkligen fram emot att få träffas igen ”på riktigt”. Att ses på VA-mässan är speciellt. Det blir vår första mässa efter Covid- perioden. Att få träffa alla kollegor och kunder igen skall bli mycket roligt!

Vad kommer ni att visa på VA-mässan?
Vi kommer att visa på vår kompletta portfölj av energieffektiva luftavfuktare. Vi har idag över 250 installationer inom VA i pumpstationer, tryckstegringar, reservoarer och verk där våra olika modeller passar bra vid olika typer av installationer. Dom är enkla att installera ovan och under mark och har samma effektivitet även vid låga temperaturer! Dessutom är dom byggda för att tåla den tuffa miljön som är inom VA.

Vi har nyligen lanserat vår stora avfuktare NEXT. Det är en familj av mycket kraftfulla och unikt energieffektiva luftavfuktare med lågt effektbehov och stort luftflöde. NEXT passar bra i reningsverk och i större anläggningar med stor luftvolym och hög fuktlast. Den kommer vi att berätta mer om på mässan!

Varför är just er nyhet/lösning viktig och på vilket sätt påverkar den samhället eller branschen på ett positivt sätt?
Att kunna skydda samhällsviktig infrastruktur från korrosion och mögel som våra produkter kan bidra med gör att man kan sänka driftkostnaderna. Det känns mer angeläget än någonsin. Att då dessutom kunna bidra till sänkt energiförbrukning är som grädde på moset.

Alla våra produkter har inbyggd intelligens och är uppkopplingsbara. Det gör att man kan övervaka från distans och spara onödig körtid. I NEXT så finns det även finesser som tariffstyrning – det betyder att den kan gå ner i energiförbrukning de timmar då energin är extra dyr men ändå kontinuerligt avfukta på full kapacitet!

Vilka innovationer har branschen behov av?
Vi ser en ökande efterfrågan efter energieffektivisering och vi lanserade under 2021 vår nya modell NEXT som har en unikt låg energiförbrukning. Den har dessutom finesser som turbodrift då den kan hantera en mångdubbelt högre fuktlast under korta perioder och så kan den tariffstyras – det betyder att den kan gå ner i energiförbrukning de timmar då energin är extra dyr men ändå avfukta på full kapacitet ändå!

Varför är VA-mässan viktig att besöka?
Det blir alltid bättre diskussioner när man träffas i verkligheten det kommer ofta upp frågeställningar som inte lika lätt kommer fram i ett web-möte. Det är också enklare att förstå vilka utmaningar som kunderna jobbar med och att tillsammans arbeta fram lämpliga lösningar. På en mässa så uppstår dessutom ofta värdefulla spontanmöten!

/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/airwatergreen_prduktportfolj.jpg
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/airwatergreen-next-installation.jpg
/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/airwatergreen-hasselby.jpg