Danska företag fick fler leads än förväntat

Danska företag fick fler leads än förväntat
VA-mässan är inte bara en svensk angelägenhet. Hela 15 länder var representerade under mässans tre dagar med siktet inställt på att hitta nya kunder i Sverige. Från Danmark var nio företag samlade i Pavilion of Denmark som arrangerades av Danish Export Association.

Ett av företagen i den danska paviljongen var Nissen Energy som tillverkar såväl gasmotorer för kraftvärme som hela energilösningar till bland annat reningsverk.

  – Det var första gången som vi ställde ut på VA-mässan och vi fick fler leads än vad vi hade förväntat oss. Vi hade en pärm fylld av potentiella svenska kunder som vi egentligen skulle ha besökt under året, men nu kunde vi träffa dem alla här i stället. Dessutom har vi lärt oss mycket om den svenska marknaden och vad kunderna här efterfrågar, säger Peter Essendrop, teknisk säljare, Nissen Energy.

  Fördelen med gasmotorer för kraftvärme är att reningsverken kan bli självförsörjande av el och värme tack vare den biogas som produceras av slammet.

  – Det var förvånansvärt många besökare även om fokus för oss var att hitta riktigt bra, i stället för många, leads. Känslan är att vi lyckades med det, säger Peter Essendrop.

  Det var Danish Export Association som arrangerade den danska paviljongen på VA-mässan. Sammanlagt ställde nio danska företag ut inom ett brett spektrum av områden och det är just bredden som symboliserar den danska VA-branschen.

  – Här finns nio olika svar på vad Danmark är bra på inom VA. Men generellt sett skulle jag säga att vi är bra på helhetslösningar och lösningar som minimerar vattenförbrukningen. Sen vill jag även påstå att vi i Danmark är marknadsledande vad gäller digitalisering inom VA-sektorn, säger Brian Boelt, projektledare på Danish Export Association.

/globalassets/bilder/massor/va-massan/for-besokare/utstallarnyheter/pavilion-of-denmark3.png