Ramson stärker kompetensen inom vattenrening.

Ramson stärker kompetensen inom vattenrening.
Mattias Strid, ny platschef hos Ramson under 2021. Mattias påbörjade sitt arbete hos Ramson i maj 2021 och kommer med sin erfarenhet ifrån dricksvattenproduktion kunna svara upp på frågor om både befintliga produktionsmetoder och en del nyheter inom området.

 Med sina kunskaper om vattenrening bidrar han även med lösningsförslag när det gäller industriell filtrering. Ramsons standardupplägg är att inleda med att definiera eller verifiera de utmaningar man har genom befintliga vattenanalyser från kund. Kanske krävs även kompletterande mätningar, som Ramson kan utföra på plast hos kund. Därefter vidtar pilotkörning och/eller mer omfattande testning, beroende på målbild. Med svar från pilotkörning/tester, tar Ramson sedan fram en rekommendation på lösning. Om parterna sedan går vidare, så sätts slutlig design för färdig anläggning. Ramson kan även medverka vid installation av anläggningar och om så önskas, kan även serviceavtal tecknas.

Mattias Strid

m.strid@ramson.se