Tillverka klor av salt!

Tillverka klor av salt!
Med en klorinator, saltelektrolys-aggregat, ökas säkerheten i hela tillverkningsprocessen vid kloranvändande tack vare lokal produktion, kontroll och dosering av klor.

Den lokala klortillverkningen innebär hög effektivitet och låga energikostnader samt minimalt sönderfall då systemet anpassar klorproduktionen efter den mängd klor som behövs. Cellerna kan tillverka ren klorgas, som ersättning till befintliga klorgasfat eller som ultraren natriumhypoklorit.

Tack vare uteblivna klortransporter och den lokala hanteringen, med enbart påfyllning av koksalt, uppfyller man med ProMinents klorinator Miljöbalkens mål samt MSB:s, Myndighet för samhällsskydd och beredskap, nya krav på beredskapsklor för att säkerställa störningsfri drift under 3 månader.

Vår två nya klorinatorer: Klorinator CHLORINSITU IIa XL (5 – 45 kg/h) "Plug & Play" - ökad kapacitet tack vare innovativ design. Med nyutvecklad rörcellelektrolys produceras stora mängder hypoklorit på plats. Enkel användning, lågt underhållsbehov och utmärkt effektivitet för tillförlitlig desinficering av stora volymflöden. Hög utnyttjande grad: 3 kg salt per kilo klor. Klorinator CHLORINSITU® IIa (60 - 2 500 g/h) ”Plug & play” - kompakt system för framställning av hypokloritlösning med hög effekt tack vare öppen cell teknik. Låg energiförbrukning. Stor fördel: ej behov av EX-klassad miljö tack vare integrerad ventilation och avluftning.

Säljorganisationen Göteborg eller Stockholm

info@prominent.se