Lagring av kemikalier

Lagring av kemikalier
Volymer från 0,1 m3 till 70 m3, med 25 års livslängd utan underhållskrav enligt normen EN12753 / DVS 2205.
Våra lagringstankar är en kundanpassad och flexibel produkt av ett
gods som är kemikaliebeständigt rakt igenom. Sortiment innehåller lagringstankar och invallningskärl med hög resistens mot de flesta kemikalier, för såväl inom- som utomhusinstallationer.

De nya riktlinjer som MSB, Myndighet för samhällsskydd och beredskap, tagit fram i sin kontinuitetshantering och krisberedskap ställer ökat behovet av lagring av media för att all samhällsviktigt verksamhet skall kunna säkerställa störningsfri drift under 3 månader.

Våra lagringstankar är återvinningsbara och ett miljövänligt alternativ då framställningen är fri från lösningsmedelsbaserade kemikalier. Tankarna kan redan från början förses med invallning/dubbelmantlade för snabb och säker installation, som tillsammans med de 25 underhållsfria åren sänker installations-, underhålls- samt investeringskostnaden. För utomhus eller inomhusinstallation. Kontakta oss så hjälper vi till att ta fram en lagringstank anpassade efter just era behov.

Säljarorganisation i Göteborg eller Stockholm

info@prominent.se