MSR-Group öppnar kontor i Scandinavien och nu på VA-Mässan

MSR-Group öppnar kontor i  Scandinavien och nu på VA-Mässan
MSR-Group GmbH med sina dotterbolag MSR-Electronic (specialist för fasta gaslarmsystem) och MSR-Traffic (specialist för intelligent parkeringshantering och smarta städer) öppnar ett försäljningskontor nära Malmö för marknaden i Skandinavien.

MSR-Electronic är en tillverkare av stationära gaslarmsystem med årtionden av erfarenhet av byggnadsautomation och gasdetekteringsteknik.

Det internationella företaget, baserat i Pocking, Tyskland, har ett brett utbud av metoder för att detektera giftiga och brännbara gaser, vilket säkerställer luftkvaliteten i olika applikationer.

Sensorerna, styrenheterna och varningsanordningarna används i byggnader och industrianläggningar som: Parkeringsgarage och tunnlar (CO / NO2 / LPG) Kylanläggningar (kylmedel) Petrokemisk industri (CH4 / C5H12 / C3H8 / H2S / O2 / CO / NH3) Biogasanläggningar (CH4 / H2S / CO2 / O2) Frakt (CO / NO2 / LPG)

Eftersom även de minsta gasläckor måste upptäckas, lokaliseras och rapporteras omedelbart, arbetar sensorerna, som är speciellt optimerade för olika gaser, selektivt i den avgränsade farozonen och kan kombineras på en mängd olika sätt till övervaknings- och varningssystem.

Ytterligare sensorer för giftiga och explosiva gaser finns i vår webshop och på begäran. Individuellt konfigurerbara och flexibelt integrerbara, lösningar från MSR-Electronic används över hela världen.

Johan Löfgren

j.l@msr-nordic.com