Kompakt styrenhet för små gasdetekteringssystem!

Kompakt styrenhet för små gasdetekteringssystem!
Idrifttagning och underhåll möjlig med en knapptryckning !

"Keep it simple" - dessa tre ord beskriver förmodligen Compact Controller bäst. Den kan anpassas till respektive applikation med en knapptryckning, är digital och utrustad med alla säkerhetsfördelar.

Den nya Compact Controllern i PolyGard®2-serien från MSR-Electronic är designad som ett gasdetekteringssystem för anslutning av max. 10 gassensorer via egen fältbuss och används för detektering och varning av olika gaser, speciellt för gasdetekteringssystem och projekt av mindre storlek.


Regulatorn övervakar de uppmätta värdena och aktiverar larmreläerna om de angivna (max fyra) larmtröskelvärdena för för- och huvudlarm överskrids. De uppmätta värdena tillhandahålls via ett RS-485-gränssnitt för direkt anslutning till överordnade enheter.

MSR-Electronic är en tillverkare av fasta gasvarningssystem med årtionden av erfarenhet inom området byggnadsautomation och gasmätningsteknik.

Johan Löfgren

j.l@msr-nordic.com