”Lyssnande” vattenmätare nytt vapen mot kommunernas vattenförluster

”Lyssnande” vattenmätare nytt vapen mot kommunernas vattenförluster
Vattenförlusterna i Sveriges kommuner är stora och jakten på att hitta läckor är en tidskrävande uppgift som medför stora kostnader. Söderhamn är en av de första kommunerna i landet att testa en ny ultraljudsteknik som gör det möjligt att upptäcka läckor i rören via akustiska vattenmätare. ”Det här kan innebära otroliga besparingar”, säger Robin Lindberg, ansvarig projektledare för vattenmätarhantering på Söderhamn Nära.

Söderhamn är en ganska typisk svensk kommun med ett VA-nät som till största delen byggdes för mer än 50 år sedan. Vattenförlusterna har sjunkit på senare år som en följd av byte av ledningar med återkommande läckage, men cirka 20 procent av det producerade vattnet når aldrig konsumenternas kranar, enligt vattenbolagets egen statistik. Totalt rör det sig om närmare 400 000 kubikmeter som försvinner på vägen i läckande rör och ledningar. 

- Det är ett tidskrävande arbete att åka runt och leta efter dessa läckor. Vissa delar av staden är som ett spindelnät. Samtidigt blir det allt viktigare att hitta dessa läckor då tillgången på vatten minskar som en följd av förändrade konsumtionsbehov och de senaste årens minskade nederbörd, säger Robin Lindberg, ansvarig projektledare för vattenmätarhantering på Söderhamn Nära.

Tanken att hitta en effektivare metod att identifiera läckorna i distributionsnäten fick näring under en studieresa till Danmark där tekniken i många fall är mer utvecklad än i Sverige, delvis beroende på en lagstiftning som tillåter max 10 procent vattenförlust. På ett besök hos den danska energiteknikleveratören Kamstrup blev man presenterad för en ny lösning baserad på ultraljud. 

- Det handlar om en ny helt typ av intelligent mätare som lyssnar av och fångar upp ljudvågor i vattenflödet. När något inte låter som det ska så skickas en signal till vattenbolaget där vi kan se exakt var den eventuella läckan finns, förklarar Robin Lindberg.

Under hösten har cirka 500 mätare installerats i Söderhamn. Redan en timme efter att den första mätaren placerats ut i distributionsnätet kom ett larm från ett villaområde. 

- Vi ryckte ut direkt och kunde identifiera läckaget på en servisledning fyra meter från huvudledningen. Förmodligen hade den funnits där ett bra tag, men med traditionella metoder är det inte säkert att vi någonsin hade upptäckt det.

Robin Lindberg ser en stor potential med den nya ultraljudstekniken:

- Vi kan spara enorma mängder vatten genom att snabbare och effektivare hitta läckor innan de blir för stora. Den nya tekniken innebär också färre arbetstimmar på fältet för våra tekniker samtidigt som vi får bättre möjligheter att långsiktigt planera vårt underhåll. Sammantaget innebär det en stor besparing för kommunen. 

Han pekar även på vinster för fastighetsägarna. 

- För abonnenten innebär det säkrare fakturering samtidigt som vi kan varna för läckor som kan orska stora skador på fastigheten. Det är fastighetsägaren som bär det juridiska ansvaret för servisledningen på tomten, men det är samtidigt inte lätt att hålla koll på vad som sker under jord. 

Borlänge, Alingsås, Ronneby och Karlskrona är exempel på andra kommuner i Sverige som köpt in mätare och kommer att utvärdera det akustiska läckageövervakningssystemet från Kamstrup. 

- Det finns ett stort intresse för ultraljudstekniken bland de kommunala vattenbolagen över hela Sverige. Många VA-nät byggdes för mer än 100 år sedan och den nuvarande utbytestakten av rör och ledningar är mycket långsam. Med våra akustiska intelligenta mätare och analysprogram får de den överblick de behöver för att sätta in rätt åtgärder och trygga vattenförsörjningen både idag och i framtiden, säger Mattias Bornerberg, regionansvarig för Kamstrup i norra Sverige. 

Fakta 
Den akustiska läckageövervakningen består av vattenmätaren flowlQ® 2200 med integrerad akustisk läckageövervakning ansluten till analysplattformen Leak Detector samt ett antal service- och utbildningsalternativ. Lösningen har utvecklats i samarbete med Skanderborg Supply och Børkop Vandværk i Danmark. Läs mer på: kamstrup.com/flowIQ2200


Frågor och svar om akustisk läckageövervakning:

Hur fungerar akustisk läckageövervakning?

Vatten som rinner genom ett läckande rör skapar ett avvikande ljudmönster jämfört med vatten som rinner genom ett intakt rör. I vattenmätaren finns det ultraljudssensorer som upptäcker detta ljudmönster. Om bruset i en ledning överskrider en viss nivå kan det vara ett tecken på läckage. På så vis kan mindre läckor upptäckas innan de utvecklas till större rörbrott. Mätdata visualiseras och analyseras automatiskt med ny mjukvara. Det ger vattenbolaget en fullständig överblick över ledningsnätets tillstånd. 

Vilka övriga ljud registrerar mätaren?

Inga. Mätaren "lyssnar" direkt i vattnet inuti röret 26 gånger om dagen, där den registrerar ljudnivån. Den har ingen inbyggd mikrofon utan bygger på ultraljudsteknik. 

Kan man hacka mätaren?

Nej. Mätaren är exklusivt utrustad med envägs trådlös kommunikation. Den kan bara skicka data trådlöst. Den trådlösa signalen skickas krypterad till nätet, som använder en unik krypteringsnyckel för varje mätare för att avkoda signalen. Därför kan obehöriga inte hacka mätaren och lyssna på vad vattenkonsumenterna gör. 

Varför är tekniken intressant för husägare? 

Cirka 50 procent av vattenförlusterna orsakas av läckor på servisledningar in till fastigheter. Att upptäcka läckage i servisledningar kan dock vara komplicerat eftersom de ligger på privat mark. För husägare kan i värsta fall ett läckage som ligger på tomten eller under huset förstöra fastighetens grund eller orsaka fuktskador på fastigheten. Det är fastighetsägaren som bär det juridiska ansvaret för att underhålla dessa ledningar. 

Fakta om Kamstrup

Kamstrup är en världsledande leverantör av smarta lösningar för energi- och vattenmätning. Våra lösningar hjälper allmännyttiga bolag och används även i fastigheter med individuell mätning. Under 70 år har vi levererat tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder att mäta och administrera energi- och vattenförbrukning över hela världen. Genom att föregå våra kunders utmaningar ger vi dem möjlighet att bedriva en effek-tivare verksamhet och inspirerar till smartare och ansvarsfullare lösningar för de samhällen som de verkar i. Våra lösningar omfattar förbrukningsmätare, smarta mätsystem, hosting och service, analys och applikat-ioner med smarta elnät. Alla produkter tillverkas i våra automatiserade produktionsanläggningar i Danmark som är certifierade enligt de högsta miljö- och kvalitetsstandarderna.

Kontaktperson: Jesper Daugaard
+46 (0) 8 522 265 00
PR@kamstrup.com