Bärbara mätare i HQ-serien

Bärbara mätare i HQ-serien
Ett robust och intuitivt sortiment av bärbara mätare som ger dig trygg rapportering och hantering av resultat. HQ-serien är avsedd för vattenkvalitetsproffs som vill utföra elektrokemisk analys för fält- och labmiljöer. Med vår nya bärbara plattform kan du samla in intuitiva, exakta mätningar, hantera data och enkelt granska resultat, med tålighet av IP67-klass.

Det har aldrig varit så enkelt att utföra en lyckad kalibrering. De flesta mätproblem beror på felaktiga kalibreringsprocedurer. Med våra illustrerade, stegvisa kalibrerings- och felsökningsprocedurer på skärmen kan vattenkvalitetsproffs lyckas varje gång. Leverera dina dagliga aktiviteter med bara några klick oavsett om du befinner dig på anläggningen eller arbetar ute på fältet kan du vara förvissad om att Hach HQ-serien överför data säkert via USB eller Bluetooth* (tillval). Dra nytta av ytterligare datavalidering när du ansluter fältmätaren till Claros Data Management-programvara. Givare utformade för alla typer av tillämpningar. Med vår Intellical HQ-serie erbjuder vi smarta givare av standardtyp för laboratoriet och i extra tålig modell för fältet för mätning av en mängd olika parametrar, inklusive total mängd lösta fasta ämnen (TDS), optisk mätning av löst syre (DO), biokemisk syreförbrukning (BOD), temperatur, konduktivitet och pH. De smarta Intellical-proberna identifieras automatiskt av HQ-mätare och behåller kalibreringshistorik och metodinställningar för att minimera fel och inställningstid. De har beprövad teknik som ger överlägsen noggrannhet och svarstider – även vid mätning av krävande prover eller i krävande driftsmiljöer. Trygghet: Service och support från Hach finns där för dig Vår tekniska support, fältservice och centrala serviceteam med över 80 års erfarenhet av elektrokemi hjälper dig att maximera instrumentets driftstid, säkerställa dataintegritet, bibehålla driftsstabilitet och minimera risken för bristande efterlevnad. Känn dig aldrig ensam när du behöver support. Välj mellan fyra modeller, inklusive HQ4000-serien med tre ingångar, HQ2000-serien med dubbla ingångar och HQ1000-serien med en ingång. De här mätarna har en mängd olika mätfunktioner, vilket innebär att du inte behöver använda flera olika typer av utrustning.

Christian Tollebäck

christian.tolleback@hach.com