Så minskar Dalavatten risken för sabotage

Så minskar Dalavatten risken för sabotage
Vissa verksamheter är särskilt sårbara för en terroraktion eller ett sabotage. Det har Dala Vatten insett och därför förbättrat vattenverkets skalskydd genom att låta installera det elektromekaniska låssystemet ASSA ABLOY CLIQ® Remote.

Dala Vatten distribuerar vatten till fyra kommuner i västra Dalarna, Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Säkerheten för kunderna kommer högt på agendan.

– När vi började inventera vårt tjugo år gamla låssystem insåg vi att omfattningen av utdelade nycklar inte kunde säkerställas till hundra procent, berättar Roger Lundkvist, produktionschef på Dalavatten och ansvarig för systemets säkerhet. En nyckel i orätta händer kan få katastrofala följder.

– Sabotage är vår största farhåga, anser Roger Lundkvist. Om syftet är att förgifta ett vattenflöde kan det få stora konsekvenser för ett helt samhälle. Det är därför extremt viktigt att vi har full kontroll på att inga nycklar är på drift och kan hamna hos fel personer.

– Anledningen till att vi föreslog ASSA ABLOY CLIQ® Remote för Dala Vatten var just behovet av styrd behörighet på individnivå, framhåller Lars Thorwalls på säkerhets- företaget Göthes i Falun som Dalavatten samarbetar med.

En uppenbar fördel med ASSA ABLOY CLIQ® är tidsbegränsningen i nycklarna som personalen uppdaterar (validerar) i strategiskt utplacerade uppdateringsläsare.

– Vi behöver nu inte längre vara oroliga för om en nyckel från en anställd eller en entreprenör inte lämnats tillbaka, säger Roger Lundkvist.

Meda ASSA ABLOY CLIQ® Remote kan säkerheten anpassas till behovet. På vissa ställen kan det räcka med enbart en mekanisk cylinder, medan vattenverkets pumpstation kräver behörighet på individnivå. Dalavatten är en pionjär när det gäller CLIQ® Remote

– Våra lås sitter ofta i utsatta miljöer, berättar Roger Lundkvist. Så om det fungerar för oss vintertid så finns det inga hinder för att utöka systemet till andra kommunala verksamheter.

Anna Nordahl har både bokstavligt och bildlikt en nyckelroll på Dalavatten:

– Jag sköter utdelning och underhåll av nycklar och behörigheter med hjälp av CLIQ® Web manager. Driftsättningen av systemet var den tunga delen. Nu när allt tuffar på och går tar administrationssysslan bara några timmar i månaden.

Johan Brolinger

johan.brolinger@assaabloy.com