Akustisk läckagedetektering levererade redan från dag ett

Akustisk läckagedetektering levererade redan från dag ett
400 000 m3 vatten försvinner årligen på vägen till Söderhamn Näras kunder – vilket innebär en vattenförlust på 20 %. Tidigare var läcksökningsarbetet en dyr och tidskrävande uppgift som kunde ta alltifrån dagar till år. När ingenjörerna misstänkte ett läckage, gick de från ventil till ventil för att lyssna efter läckaget och stängde sedan av område för område för att verifiera deras antagande.

Områden med plaströr är särskilt problematiska. “Man kan inte höra läckaget med vår traditionella utrustning, så om det inte kommer upp till ytan är det nästan omöjligt att hitta det,” säger Henrik Inancsi, Meter Manager på Söderhamn Nära.

Akustisk läckagedetektering spårar varje läckage noggrant

Idag använder Söderhamn Nära AB smarta flowIQ® 2200-mätare i kombination med analysverktyget Leak Detector för att identifiera och verifiera möjliga läckage. Den smarta mätningslösningen med akustisk läckagedetektering möjliggör riktade detekteringsinsatser vid specifika platser, vilket säkerställer effektiv användning av resurser. Hittills har vi hittat fler än 100 läckage i våra servisledningar eller inuti bostäder och fastigheter, bara i Söderhamn.

Leak Detector har blivit en del av Söderhamn Näras dagliga arbete. Projektledaren Robin Lindberg och meter manager Henrik Inancsi har för tillfället 15-20 adresser i sin observationslista, där de noggrant följer utvecklingen av brusnivåerna. Hittills har de nya mätarna hittat fler än 100 läckage i servisledningarna eller inuti bostäder och fastigheter i Söderhamn.

”I början kontrollerade vi alla mätare som detekterade ett oväntat brus. Men nu har vi lärt oss att skilja på olika brusmönster och vi kan konstatera om det är ett faktiskt läckage eller något annat som t.ex. en värmepump eller en avfuktare,” säger Robin.

Förhindrar skador på fastigheter och onödiga vattenkostnader 

Vissa kunder är skeptiska till en början eftersom de själva inte har märkt något avvikande, men när de inser vad som kunde ha hänt så ringer de ofta upp igen och är tacksamma.

”Hittills har vi ringt ca 60 samtal gällande incidenter såsom läckage, rinnande toaletter och trädgårdsslangar som har lämnats på – allt baserat på infokoder från hanteringssystemet READy för mätdata eller brusmönster i Leak Detector. Vi har hjälpt våra kunder att förhindra fastighetsskador från långvariga läckage och vi har hjälpt dem att undvika onödiga vattenräkningar för det läckande vattnet,” säger Henrik.

Första läckaget hittades efter en timme

Robin och Henrik hittade det första läckaget efter att de arbetat med Leak Detector i bara en timme. När de kom fram till adressen lyssnade de på ventilen och när de stängde av den, försvann bruset.

”Enligt korrelatorn fanns läckaget 4 meter från väggen,” förklarar Robin.  ”Storleken på läckaget kunde ha varit omfattande eftersom det ligger mitt i stan och nära vattenreservoaren där vattentrycket är högt.”

Att få ut det fulla värdet av mätdata

Söderhamn Nära har som mål att ha timvisa mätningar från alla mätare och att även lägga till områdesmätare, så att de kan implementera flera analyser inom 3 till 4 år. När alla mätare levererar timvärden, kommer de enorma mängderna data tillhandahålla en mycket bättre grund, inte bara för läckagedetektering och service till våra kunder, utan även för investeringar i underhåll och förvaltning av tillgångar.

“Ju flera mätare vi installerar, desto större kunskap kommer vi att ha om trender och säsongsbetonade variationer och desto mer effektivt kommer systemet att vara,” tillägger Robin. ”Det är då vi kommer att se det fulla värdet av våra insamlade data. Vi är ett litet bolag och måste göra allt stegvis, men vi är definitivt på rätt väg.”

 

Här kan du läsa mer om akustisk läckagedetektering på Kamstrups webbplats