Elmia Matbruk

Småskaliga och hållbara lantbruk

Har du produkter eller tjänster för det småskaliga eller hållbara lantbruket? Välkommen att ställa ut på Elmia Matbruk, affärsarenan för hållbara livsmedelssystem, den 17-18 oktober 2023. Mötesplatsen samlar alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk.

Elmia Matbruk har sitt ursprung i Elmia Lantbruk som vi arrangerat på Elmia i Jönköping sedan år 1961. Nu ser vi att intresset för det småskaliga samt hållbara lantbruket ökar markant.

Hur gör man för att driva ett hållbart småskaligt lantbruk, såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt? Hur kan man utnyttja det småskaliga lantbrukets fördelar? Kan ökade samarbeten möjliggöra att man når ökad total hållbarhet? Kan klimatförändringarna bidra till nya grödor och produkter som kan öka den inhemska livsmedelsproduktionen?

Dessa frågor kommer vi bl.a. att lyfta på Elmia Matbruk och samla besökare som driver eller vill komma igång med ett småskaligt eller hållbart jordbruk. Missa inte chansen att visa dina produkter, tjänster eller lösningar till relevanta målgrupper.

Välkommen den 17-18 oktober 2023!

/globalassets/bilder/massor/matbruk/2020/elmia-matbruk-i-potatis.jpg

  

Utställarkategorier (ett urval):

 • Mindre jordbruksmaskiner
 • Redskap
 • Växthus
 • Gödsel
 • Förvaring
 • Förpackning
 • Odlingstekniker
 • Energikällor
 • Rådgivning
 • Finansiering
 • Innovationer

Besökare har bl.a. följande titlar:

 • Ägare/ VD
 • Lantbrukare
 • Jordbrukare
 • Småskaliga producenter
 • Djuruppfödare
 • Produktutvecklingschefer
 • Sortiments- & inköpschefer
 • Måltidschefer
 • Hållbarhetschefer