För partners

En mässa som tar ett helhetsgrepp om mat och klimat

God mat för människa och miljö

Vill du och din organisation vara med och lyfta högaktuella frågor kring framtidens hållbara livsmedelsproduktion? Då ska du bli partner till Elmia Matbruk. I mer än 60 år har vi på Elmia samlat lantbrukets aktörer på våra mässor. År efter år. Med den kunskapen i ryggen, och med fötterna i myllan, breddar vi nu perspektivet och tar ett stort kliv mot en helt ny mässa.

Elmia Matbruk är den enda mässan som tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat. Vi bjuder in alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk. Vår vision är tydlig – att bli den enda och ledande mötesplatsen för företag och organisationer som vill att mat inte bara ska smaka gott, men även göra gott för människa och miljö.

Partner till område
Cafépartner