Digitalt frukostmöte om mat under Klimatveckan

Digitalt frukostmöte om mat under Klimatveckan
Den 16–23 september hålls Klimatveckan i Jönköpings län. Elmia anordnar under veckan det digitala frukostseminariet ”God mat för människa och miljö”. Det är den nya mässan Elmia Matbruk som då lyfter frågor om hållbar matinnovation och livsmedelsproduktion i länet.

Elmia Matbruk har bjudit in följande gäster för ett samtal om ”god mat för människa och miljö”;

  • Karin Nalbin, vice ordförande i regionstyrelsen för LRF
  • Sara Johansson, universitetslektor vid Jönköping Univeristy
  • Stefan Lundvall, entreprenör, akvaponisk odling och odling av ostronskivling i kaffesump
  • Marcus Söderlind, grönsaksproducent med biogasanläggning

Samtalet leds av Maria Lindsäth, mässansvarig för Elmia Matbruk.

Tid: 18 september klockan 8-9
Digital livesändning från Studio Elmia.
Länk till frukostseminariet 
"God mat för människa och miljö

Om Elmia Matbruk

I samband med att Elmia firar 60 års jubileum år 2021 är planen att lansera den nya mässan Elmia Matbruk. Det är den enda mötesplatsen som tar ett helhetsgrepp om dagens frågor kring mat och klimat. Elmia Matbruk bjuder in alla aktörer i kedjan från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk. 

- Elmia Matbruk ska bland annat vara en viktig arena som skapar förutsättningar för att vi alla ska närma oss FN:s globala hållbarhetsmål. Vår ambition med Elmia Matbruk är att samla företag och organisationer som vill ett steg framåt – mot en lönsam, smartare och mer hållbar livsmedelsproduktion, säger Maria Lindsäth, mässansvarig Elmia Matbruk.

Elmia och klimatveckan

Klimatveckan anordnas av Klimatrådet i Jönköpings län, där Elmia ingår som en av många organisationer. Målet med Klimatveckan är att skapa förutsättningar för att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 ska vara ett klimatsmart Plusenergilän. Alla arrangemang under klimatveckan är öppna för allmänheten och kostnadsfria tack vare ett stort engagemang från privatpersoner och organisationer i länet.

– Jag tycker att årets klimatvecka präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete, säger Andreas Olsson, samordnare av Klimatveckan.

Andra aktiviteter under veckan

Många andra aktiviteter inträffar under Klimatveckan. Den 22 september anordnas två naturvandringar på Östra Vätterbranterna i Jönköping. Under vandringarna får man bland annat lära sig mer om svenskt naturbeteskött, vilket har fått grönt ljus i WWF:s köttguide. Vidare anordnas ett flertal seminarier om bland annat mat och klimat, demokrati och miljösmarta konsumtionsmönster.

Läs mer information om Klimatveckan i Jönköpings län