Delta på Elmia Matbruk – affärsarenan för hållbara livsmedelssystem

Delta på Elmia Matbruk – affärsarenan för hållbara livsmedelssystem
Elmia Matbruk är en ny mötesplats för hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till slutkonsument. Mässan går av stapeln den 17-18 oktober 2023 på Elmia i Jönköping.
– Vi är den första mötesplatsen som tar ett helhetsgrepp om mat och klimat. Vi erbjuder de bästa förutsättningarna för hela branschen att mötas så att alla får goda möjligheter att utvecklas och ta sig an framtidens utmaningar, säger Eva Francke, mässansvarig för Elmia Matbruk.

Jobbar du i en bransch där livsmedel produceras, förädlas, konsumeras eller återbrukas? Vill du att mat inte bara ska smaka gott – utan även göra gott för både människa och miljö? Letar du inspiration, vill vidga ditt nätverk och göra nya, goda affärer? Då ska du åka till Elmia Matbruk 2023. Det är den första mötesplatsen i Sverige som tar ett helhetsgrepp om mat och klimat – från livsmedelsproduktion till förädling, konsumtion och återbruk.

– För att vi ska kunna bli mer självförsörjande och få en hållbar livsmedelskedja så behöver hela branschen träffas och börja utbyta erfarenheter över gränserna. Vi vill redan nu uppmärksamma potentiella utställare och besökare på att mötesplatsen finns och få igång samtalet om framtidens utmaningar, säger Eva Francke, mässansvarig för Elmia Matbruk.


Eva Francke.


Christina Odén, Regionutvecklare livsmedelsstrategi och gröna näringar i Region Jönköpings län, ser fram emot att medverka på Elmia Matbruk.

– Tillsammans, genom dialog och samverkan, kan vi hitta innovativa lösningar som bidrar till en robust och resurseffektiv livsmedelsproduktion och levande landsbygder. Jag ser fram emot att ta del av goda exempel, ny kunskap och erfarenhetsutbyte med andra som är engagerade i arbetet med livsmedelsstrategierna i hela landet, under Elmia Matbruk.

Nära till näringen
Elmia Matbruk har sitt ursprung i Elmia Lantbruk – dessa två mässor kommer från och med 2023 att alternera vid samma tid på året, i mitten av oktober.

 – Vi har kontakterna och närheten till lantbruksbranschen eftersom vi arrangerat Elmia Lantbruk på samma plats sedan år 1961. 80 procent av Sveriges alla lantbruk ligger inom en radie av 30 mil från oss och det är lätt att ta sig till Elmia från hela landet, säger Eva Francke.

Sven Rydell, Näringslivschef Jönköpings kommun, lyfter fram vikten av mötesplatsen.

– Elmia Matbruk belyser flera högaktuella utmaningar för samhället och näringslivet. Hållbar matproduktion är viktig för att nå våra klimatmål, samtidigt som det öppnar för många intressanta affärsmöjligheter. I Jönköping har vi sedan länge arbetat med att öka kunskapen om vikten av hållbar livsmedelsproduktion och det känns helt rätt att vi nu får en ledande mötesplats i ämnet på Elmia.

Branschen måste mötas ”över gränserna”
Eva Francke vill gärna lyfta fram frågan om krisberedskap och hur vi ska bli mer självförsörjande när det gäller livsmedel. Hon menar att det är en stor utmaning att uppnå målet att Sverige ska bli självförsörjande till 80-90 procent – idag ligger vi bara på cirka 50 procent.

– Livsmedelsbranschen är också en viktig aktör när det gäller klimatmålen – ska vi lyckas bli klimatneutrala till 2030 måste branschen verkligen lägga in en högre växel. Och här berörs inte bara producenterna utan även exempelvis transport- och förpackningsbranscherna. Det är uppenbart att de olika aktörerna måste börja prata med varandra.

För att bli självförsörjande måste vi också ta till oss gamla eller ”bortglömda” produktions- och återvinningsmetoder igen, menar Eva.

– Det kan var sådant som hur man tog tillvaratog mat förr och använde hela råvaran. Vi måste börja ta tillvara på ”hela djuret” igen och lära oss att det finns mer på fisken än bara fiskfiléer, avslutar hon.

 

Vad gör Elmia Matbruk unik?

  • Fokus på både vad och hur – fokuserar inte enbart på nya mattrender, utan främst på hur vi ska kunna producera och framställa mat så hållbart och kostnadseffektivt som möjligt och för att Sverige ska öka sin självförsörjande grad.
  • Närheten till lantbruket – Inom en radie på 30 mil från Elmia finns 80 procent av Sveriges lantbrukare.

Intresserad av att delta?
Boka monter
Bli partner