menu

Den naturliga,
miljömedvetna trenden. 

 

Vi låter det naturliga landskapet flytta in i våra trädgårdar, både när det kommer till form och val av växter. Träd som björk och tall, som är så självklara på våra breddgrader att vi inte tänker på att dem, är fantastiskt vackra i trädgårdsrummet. 

Tekniken och naturen
följer varandra, och inspirerar varandra.

 

Tekniken påverkar också hur vi odlar, där det ständigt sker innovationer, också vad gäller storskaligt odlande. 

Material

Vitoljad ask

Linnetyg

Grovt trä

Keramik

Träull - Baux

Vaxat papper

Lera

Sten

Ull

Träd och växter

 Himalayabjörk

Tall

Älggräs

Lingon

Blåsippa

Älghornsbräken

Ljung

Strandkål

Ramslök

Kungsängslilja

Moving with nature

Detta naturliga uttryck passar nordiska trädgårdar bra, då många har naturtomter. Vill man så suddas övergången mellan trädgård och natur ut. Strunta i häckar och staket, och låt er trädgård blir ett med naturen - tomten upplevs som större och mer harmonisk.