Digitalt paket

Exponera ert budskap på digitala skyltar på attraktiva platser på Elmia.

Ni delar exponeringen tillsammans med maximalt 6 andra budskap samt ett budskap med information från Elmia. 

Nedan hittar ni exponeringsytorna.

 

entre-12-syd_518x250px.jpg

Digital skylt Entré Syd
Placering:
Ovanför entrén finns en stor digital skylt som syns bra på håll.


entre-4-nord

Digital skylt Entré Nord
Placering: Ovanför entrén finns en stor digital skylt som syns bra på håll. 


entre-6-entre-8-vast_518x200px.jpg

Digital skylt Jönköping Konsert & Kongress
Placering: Ovanför entrén finns en stor digital skylt som syns bra på håll.


slussen-hall-d-2_518x200px.jpg

Digitala skyltar i Slussen
Placering: I passagen från Lobby Syd till Hall D, det vi kallar för Slussen, exponeras ditt budskap på nio digitala skyltar.


lobby-nord-skarmar_518x250px.jpg

Digital skyltar Lobby Nord
Placering: De digitala skyltarna över kassorna i Lobby Nord är bra ytor för den som vill synas med rörligt budskap. 

Petra Larsson
Petra Larsson
Telefon: +46 36 15 20 94