10 - 13 maj 2022
För utställare

In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen
22-05-06 - 22-05-08 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
22-05-09 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

 

Montrarna måste vara klara senast 9 maj kl 20.00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

 

Utflyttning

Datum / Tid Vid frågor kontakta Informationen
22-05-13 / 16.00-22.00 Servicebemanning 16.00-20.00
22-05-14 / 08.00-22.00 Servicebemanning 08.00-16.00
22-05-15 / 08.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00

 

OBS! Kl 16.00 öppnas grindarna för utflyttning. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Allmän information om in- och utflyttningstider

  • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta. Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
  • Officiella tider för in- och utflyttning varierar beroende på arrangemang.
  • Utökad bygg- och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns i filen Byggtidsändring
  • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
  • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca: 1 timme efter avslutat arrangemang)