14 - 17 maj 2024

Fyll på med ny kunskap och inspiration

På Elmia Produktionsmässor, som är Nordens största arena där branscher kopplas samman, synergier tydliggörs och affären är i fokus, möter du morgondagens innovationer och trender inom tillverkande industri.

En stor del av kunskapsutbytet sker ute i mässhallarna mellan utställare och besökare, men också genom de öppna scenprogrammen. Där kan du lyssna till branschens profiler, experter och branschföreningar som talar om de hetaste frågorna.

Dagsprogrammet, som uppdateras löpande, och fler aktiviteter som händer under mässan hittar du nedan.