Wood Lets Talk: Hur danar vi vårt framtida skogsbruk

Wood Lets Talk:  Hur danar vi vårt framtida skogsbruk
Från scenen på Wood Square guidar moderator Ellinor Persson besökarna på Elmia Wood genom ett varierat och intressant program. På fredagen var till exempel den spännande trion Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen, Anders Nilsson, Svenska Jägarförbundet och Paul Christensson, LRF Skog/Södra Skogsägarna samlade för paneldebatt på temat ”Hur danar vi vårt framtida skogsbruk”.

Även om trion naturligt utifrån sina intressehorisonter hade olika åsikter i vissa frågor var det annars mest intressant och framåtsyftande hur mycket som faktiskt också förenade:

– Vi måste ta oss ur det polariserade tänket som ibland präglar skogsbruket. Vi vet att vi har en klimatkris. Vi vet att vi måste göra åtgärder för den biologiska mångfalden. Det går att göra bra saker tillsammans, menar Paul Christensson.

– Vi ser alla utmaningar som skogen står inför. Hur skapa lönsamhet, hur skapa anpassningar, hur bidra till klimatomställningen. Vi ser att skogsbruket behöver ställa om. Och vi vet att med skogens långa ledtider kommer det att ta tid. Men skogsägare; stäng inte öronen när vi förespråkar Naturnära skogsbruk. Det är ingen ny skogsbruksmetod - snarare en ekologisk princip; inom dessa ramar brukar vi skogen och där måste vi tillsammans komma fram till vad som är rätt, säger Louise Karlberg.

– Och att rätt för en skogsägare behöver inte var rätt för någon annan. Variationen i det svenska skogsbruket är viktigt. När alla går i takt går det traditionellt åt pipan. Tillåt göra olika, tänka fritt och våga göra annorlunda, säger Anders Nilsson. 

Höj blicken

Alla tre förespråkade också att visionärt höja blicken.

– Vi har kört ner oss i detaljer; bofinkar eller inte bofinkar. Jag skulle vilja att det handlar mycket mer om affärsmodeller. Råvaran från skogen kommer inte att räcka till allting - hur kan vi jobba så att vi gör så bra saker som möjligt av råvaran. Där är visionära affärsmodeller nyckeln, säger Louise Karlberg.

– Nya affärsmodeller är absolut intressant. Hur kan vi stimulera cirkuläritet. Södra kommer nu att kompensera skogsägare som har mer naturvård än vad som är miniminivå genom en premie. Ett exempel på att de som tar ett större ansvar också måste kunna få betalt för det, säger Paul Christensson.

– Och då återkommer vi till flexibla skyddsformer. Det får inte finnas en rädsla för att staten konfiskerar skogen om man gör ”för mycket rätt”. Skogsägaren får inte bli rädd för att skapa naturvärden. Äganderätten är en central fråga, säger Anders Nilsson.

– Min bild är att skogsägarens vilja att göra resan till ett hållbart skogsbruk är stor. Politiken måste nu se till att det bli incitament till att göra rätt, säger Paul Christensson.

Hur når vi de framtida målen?

– Genom klok dialog. Det finns absolut motstående intressen hemma på gårdsnivå. Det måste bli lätt att göra rätt, säger Paul Christensson.

– Håller med. Vi måste göra det här tillsammans. Allt måste hänga ihop, säger Louise Karlberg.

– Vi ska stimulera ett mångfacetterat skogsbruk - stimulera att våga göra annorlunda, säger Anders Nilsson.

Bildtext:

Moderator Ellinor Persson ledde debatten mellen Paul Christensson, Louise Karlberg och Anders Nilsson.