Mus-Max väljer Elmia Wood 2022

Mus-Max väljer Elmia Wood 2022
Mus-Max tror att Elmia Wood är den främsta skogsmässan för att nå Skogsentreprenörer i Skandinavien och samtidigt stärker de sin närvaro i Norge med ökat fokus genom våra återförsäljare.

- På mässan räknar vi med att träffa många nya och gamla kunder samt knyter gärna några nya kontakter. På plats kommer vi visa och demonstrera en hackbil (truck) och har även med vår minsta (tractor) flismaskin, säger Nils. Kristiansen på Mus-Max.