Hallå där Magnus Berg, Skogsindustrierna, vad kommer du prata om på Elmia Wood?

Hallå där Magnus Berg, Skogsindustrierna,  vad kommer du prata om på Elmia Wood?
– Jag tänker försöka mig på att beskriva både hur skogsbruket och skogsindustrin har utvecklats. Vad som har hänt när det gäller till exempel skötselmetoder och de produkter som industrin producerat. Jag kommer också att sätta det i ett större sammanhang och beskriva hur utvecklingen i samhället har påverkat vår bransch. Hur de stora frågorna i samhällsdebatten har det påverkat synen på skogen, hur vi brukat den och vad vi vill använda den till.

Vem hoppas du se i publiken?
– Alla som är verksamma i branschen; från skogsägare till entreprenörer och anställda på skogsföretag.

 Vad ser du mest fram emot på Elmia Wood?
– Möjligheten till möten. Skogsbranschen är full av människor med stort engagemang och kunnande – det ska bli väldigt kul att få träffas och utbyta tankar om hur vi kan utveckla vår bransch.