Elmia Wood flyttar till juni 2022

Elmia Wood flyttar till juni 2022
Elmia Wood är en internationell arena och en av skogens främsta mötesplatser i världen. Med anledning av Coronapandemin och dess påverkan på resande och allmänna sammankomster, har Elmia AB beslutat att flytta Elmia Wood till 2-4 juni 2022.

- Vi befinner oss fortsatt i en mycket svåranalyserad situation. Rådande läge ger oss tyvärr inte några andra alternativ än att fortsätta fokusera på att ställa om och anpassa oss till en ny situation runt om i världen. Vi har försökt hålla kvar genomförandedatumen så länge som möjligt men stora fackmässor med internationella utställare och besökare kräver lång framförhållning, vilket innebär att vi redan nu tvingas ta beslutet att flytta fram Elmia Wood till 2022, säger Lotta Frenssen, VD, Elmia AB.

 

Nästa Elmia Wood kommer att genomföras torsdag-lördag 2-4 juni 2022. Mässans tema blir ”värdet av skogen”.