Elmia Wood återstartar med nytt fokus 2-4 juni 2022

Elmia Wood återstartar    med nytt fokus 2-4 juni 2022
Världens ledande skogsmässa Elmia Wood i Jönköping återstartar 2 - 4 juni 2022.

– Mässan har aldrig varit mer angelägen, säger Agne Bengtsson som är vd, Elmia AB.

Mässan skulle ha genomförts 2021, men stoppades av Covid-19. Den blir inte lika stor som tidigare, av det enkla skälet att pandemin fortfarande håller sitt grepp om stora delar av världen. Elmia Wood 2022 blir en i huvudsak europeisk angelägenhet.  

Samtidigt är skogen viktigare än på länge. Både genom att växande träd binder kol och ersätter fossila material och genom att skogsbruket i delar av världen får kritik ur ett miljö- och klimatperspektiv, senast vid FN:s klimatkonferens i Glasgow.   

– Utmaningen är att förena de båda perspektiven. Här har Sverige lång erfarenhet och stor innovationskraft, säger Agne Bengtsson. 

Elmia Wood har länge varit skyltfönstret mot världen för rationell nordisk skogsteknik. Även i den nya situationen erbjuder Sverige efterfrågat kunnande och nytänkande. Mer än hälften av skogarna är privatägda och stora arealer brukas med hög tillväxt som skapar många värden, med stor hänsyn till naturen.  

– En viktig aspekt är alla andra värden som skogen bidrar med. Skog är så mycket mer än växande träd och det ska vi också belysa, fortsätter Agne Bengtsson.  

Mässan hålls liksom tidigare i skogen på Bratteborgs gård söder om Jönköping. Först ska slinga 1 med tillhörande fältytor fyllas och inriktningen är hela skogsbruket. 

Elmia Wood ska i vanlig ordning även erbjuda seminarier och, viktigast av allt, en efterlängtad mötesplats för skogens alla aktörer inklusive det allt viktigare privatskogsbruket. Programmet är inte fastställt men så mycket är klart, att Elmia Wood 2022 får sitt fokus på framtidens skogsbruk i en hållbar värld.