För utställare

Välkommen till VA-mässan 27-29 april 2021!

Det är nu klart att VA-mässan flyttas fram till den 27-29 april 2021. Då träffas VA-branschen på Elmia i Jönköping igen.

VA-mässan har under flera år arrangerats i september månad vartannat år. I och med Covid-19 (Corona) pandemin och därmed framflyttningen av VA-mässan 2020 är behovet att utbyta erfarenheter och visa upp nyheter inom branschen stort.

4,1/5
är besökarnas betyg på mässan
70%
av besöken ledde till affärer med leverantörer som man annars inte skulle gjort affärer med
90%
av besökarna har inköpsinflytande
58%
av besökarna hade för avsikt att diskutera konkreta projekt med utställarna på mässan
Deadlines och checklistor