Om mässan

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats, med lång historik och ett brett utbud av utställare och aktiviteter.

VA-mässan hölls för första gången 1997 och har sedan dess gått vid sex tillfällen och är nu en väl etablerad mötesplats och marknadsplats för branschen. Besökarenkäter visar att merparter av mässbesökarna endast har denna mässa som ”sin” och viktigaste mässa. Utbudet av utställare och aktiviteter från branschen är mer eller mindre komplett och mässan ges ständigt ett högt betyg av utställare och besökare.

 

Vilka besöker mässan?

De som besöker VA-mässan jobbar med offentlig vattenförsörjning och vattenfrågor inom industrin såsom VA-chefer, tekniska chefer, driftchefer, produktionschefer, miljöchefer, drift- och underhållspersonal, projektingengörer och konsulter.