Deltagarlista

En tid innan eventet hittar du de deltagande företagen och organisationerna här.

Observera att det inte går att köpa entrébiljetter till eventet, utan företagen och organisationerna bjuder själva in besökare.