Debut på Elmia Nordic Rail och spännande framtidsutsikter om den kommande börsnoteringen

Debut på Elmia Nordic Rail och spännande framtidsutsikter om den kommande börsnoteringen
Med en passion för teknologiskt nytänkande och en strävan efter kvalitet har Sibek blivit den självklara partnern för projektering, granskning och driftsättning av signalsystem. Nu står Sibek redo att inleda en ny era genom sin debut på Elmia Nordic Rail – en mässa som bär stort rykte i Norden.

Elmia Nordic Rail är en välkänd mötesplats inom järnvägsbranschen, där viktiga möten sker och värdefulla kontakter skapas. För Sibek, som är specialiserade på signalteknik för järnväg och spårbunden trafik, innebär detta ett första steg in i en fysisk arena där de hoppas kunna informera om sina tjänster till omvärlden.

   – Även om detta blir vår första gång som utställare på Elmia Nordic Rail, har vi sedan länge känt till mässans rykte. Inom branschen är mässan känd som en händelse som väcker uppmärksamhet och har ett gott rykte, säger David Berg, vd på Sibek AB.
 

En pålitlig partner

I en bransch där säkerhet och effektivitet är av högsta prioritet, har Sibek visat sig vara en pålitlig partner som inte bara levererar tekniska lösningar, utan även skapar värde genom sitt dedikerade arbete.

   – Bolaget grundades 2007 och har växt till en etablerad aktör. Idag är vi ett team på 65 personer med huvudsaklig kompetens inom ibruktagandebesiktning, säkerhetsgranskning och signalprojektering. Vi finns utspridda runt om i landet. Nu när vi har etablerat oss som en pålitlig aktör på marknaden känner vi oss redo att börja delta i fysiska mässor, och Elmia Nordic Rail blir en av de första på vår lista, fortsätter David Berg.

Sibek.png
Sibek är ett konsultbolag som är specialiserade på signalteknik för järnväg och spårbunden trafik. De utför huvudsakligen projektering, granskning och driftsättning av signalsystem. Där det finns järnväg, där behövs vi, säger David.

 

Ett tydligt mål med mässan

Inför årets mässa har Sibek spännande planer för att skapa en givande upplevelse för besökarna. De vill särskilt lyfta fram sin närvaro och specialkompetens inom signalteknik.

   – När vi deltar på mässan vill vi att besökarna ska få en djupare förståelse för vår verksamhet och våra spetskompetenser. Ett särskilt fokus kommer att ligga på vår förmåga att genomföra ibruktagandebesiktning, som säkerställer smidig driftsättning av förändrade eller nya signalsystem. Detta är av yttersta vikt vid nybyggnation av järnvägar, fortsätter David Berg.

 

Börsnotering i samband med mässan

Sibeks mål på mässan sträcker sig långt bortom en enkel presentation av deras expertis. En spännande nyhet väntar, då Sibek planerar att informera om sin kommande börsnotering. Denna betydelsefulla händelse är tänkt att inträffa i slutet av oktober och är en tydlig markering av företagets tro på dess framtida potential.

   – I slutet av oktober kommer Sibek att börsnoteras, vilket är en mycket betydelsefull händelse för oss. Vi ser mässan som en unik möjlighet att sprida information om vår kommande börsnotering och väcka intresse bland besökarna, avslutar David Berg