För besökare

Om Elmia Nordic Rail

Elmia Nordic Rail arrangerades för första gången 1995 och har sedan dess arrangerats vartannat år. Idag är Elmia Nordic Rail den största renodlade järnvägsmässan i Norden.

Mässan har utvecklats till att bli en internationell mötesplats och ett kunskapsnav för alla som arbetar med järnvägstransport. Här kan besökaren ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och bygga gränsöverskridande nätverk.