Elmia Nordic Rail arrangerades för första gången 1995 och har sedan dess arrangerats vartannat år. Idag är Elmia Nordic Rail den största renodlade järnvägsmässan i Norden.

Mässan har utvecklats till att bli en internationell mötesplats och ett kunskapsnav för alla som arbetar med järnvägstransport. Här kan besökaren ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och bygga gränsöverskridande nätverk. 

Tanken Bakom Elmia Nordic Rail 

Järnvägsfrågor är ofta komplexa och kräver samverkan mellan politiker, näringsliv och branschexpertis. Elmia Nordic Rail lockar samtliga grupper, vilket har gjort den till en självklarhet i branschen.

Snabba och bra kommunikationer är mycket viktigt för välfärden. Fungerande kommunikationer skapar en uppåtgående spiral och där blir järnvägens roll allt mer betydelsefull. Detta är anledningen till att Elmia Nordic Rail skapades.

Det är viktigt med en mötesplats där alla i branschen kan träffas för att ta del av nyheter, diskutera aktuella frågor och sätta järnvägen i ett större sammanhang. Detta är en arena för alla som arbetar i verksamheten såsom exempelvis tekniker, ingenjörer, lokförare, tågvärdare och rallare. På Nordic Rail tar du del av innovationer, produktnyheter, komponenter och system. På konferensen kan du som besökare fördjupa dig i olika ämnen genom både fack- och utställarseminarier.

Historik

Redan i oktober 1995 genomfördes den första mässan. Syftet var att skapa en plattform för företag, organisationer och personer med ett professionellt intresse för järnvägen, i huvudsak i Norden och i Östersjöländerna. Äntligen fick Sverige en egen järnvägsmässa av rang!

Responsen från branschen var mycket positiv. Elmia Nordic Rail blev från allra första början ett forum för att ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och diskutera järnvägsfrågor.