Elmias webbsidor är välbesökta och ju närmare mässans start, desto fler besök är det på våra webbsidor.

Öka din exponering innan mässan genom att annonsera på mässans webbsida.

Annonseringen på mässans webbsida börjar två månader före och fortsätter en månad efter mässan.

Våra paket

Magnus Herngren
Magnus Herngren
Telefon: +46 36 15 21 41