För utställare

Mässan öppnar om
624
Dagar
:
14
Timmar
:
03
Minuter
47%
av besökarna har ganska stort, stort eller helt avgörande inflytande i köpprocessen
17%
av besökarna kommer från utlandet
18%
av besökarna är VD/GD eller ägare

Varför skall jag ställa ut?

Elmia Nordic Rail arrangerades för första gången 1995 och har sedan dess arrangerats vartannat år. Idag är Elmia Nordic Rail den största och enda renodlade järnvägsmässan i Norden.

På Elmia Nordic Rail skapar du grunden för dina framtida affärer. Här träffar du banhållare, trafikutövare och fordonstillverkare. Här finns de som arbetar med underhåll och service. Du möter komponenttillverkare, konsulter och speditörer. Politiker, experter och andra beslutsfattare gör mixen komplett.