En internationell mötesplats

Elmia Nordic Rail arrangerades för första gången 1995 och har sedan dess arrangerats vartannat år. Idag är Elmia Nordic Rail den största och enda renodlade järnvägsmässan i Norden.

Mässan har utvecklats till att bli en internationell mötesplats och ett kunskapsnav för allt inom järnvägstransport. Här kan besökaren ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och bygga gränsöverskridande nätverk. 


Fakta 2017

Antal utställare: 285

Antal personer: Mässorna hade 3 393 unika besökare. Antal dagsbesök 4 171.

Antal representerade länder bland utställarna: 19

Antal seminarier: 69