Elmia Nordic Rail arrangerades för första gången 1995 och har sedan dess arrangerats vartannat år. Idag är Elmia Nordic Rail den största och enda renodlade järnvägsmässan i Norden.
Mässan har utvecklats till att bli en internationell mötesplats och ett kunskapsnav för allt inom järnvägstransport. Här kan besökaren ta del av nyheter, utbyta erfarenheter och bygga gränsöverskridande nätverk.

Vem besöker?

På Elmia Nordic Rail skapar du grunden för dina framtida affärer. Här träffar du banhållare, trafikutövare och fordonstillverkare. Här finns de som arbetar med underhåll och service. Du möter kompontenttillverkare, konsulter och speditörer. Politiker, experter och andra beslutsfattare gör mixen komplett.

På Elmia Nordic Rail samlas:

 • Tjänstemän på riks, regional och kommunal nivå
 • Myndighetsrepresentanter
 • Anställda inom regionala och kommunala utvecklingsbolag
 • Varuägare, transportköpare, transportplanerare och logistikansvariga
 • Utredare och utvecklare inom säkerhet, trygghet och övervakning
 • Trafikplanerare och trafikköpare
 • Huvudmän, tjänstemän och anställda inom kollektivtrafikbolag och tågoperatörer
 • Tekniker, ingenjörer och produktutvecklare
 • Konsulter, utvecklare och samhällsplanerare
 • Anställda inom drift, underhåll och service
 • Studerande och nya i branschen

Vem ställer ut?

På Elmia Nordic Rail bjuder utställarna på de absolut senaste innovationerna. Här ser du spetsteknologi som främjar säkrare, mer ekonomiska och mer hållbara järnvägstransporter. Du träffar leverantörerna som säljer tjänster och produkter som rör järnväg på många olika sätt.

Mötesplatsen omfattar tjänster och produkter inom:

 • Järnvägsinfrastruktur
 • Logistik och transport
 • Samhälls- och stadsplanering
 • Kollektivtrafik och spårvagn
 • Varuförsörjning
 • Järnvägsteknik
 • Delsystem och komponenter
 • Signalsystem
 • Järnvägsfordon
 • Spårvägar
 • Drift, underhåll och service
 • Transportadministration och kommunikation
 • Säkerhet, trygghet och övervakning
 • Biljettsystem
 • Stationer och fasta anläggningar
 • IT-system och programvaror
 • Lobbyverksamhet
 • Utbildning, forbildning och rekrytering