Öresundsmetron – ett innovativt tunnelbaneprojekt för en grönare framtid

Öresundsmetron – ett innovativt tunnelbaneprojekt för en grönare framtid
Öresundsmetron är mycket mer än bara ett tunnelbaneprojekt; det är en banbrytande satsning på en hållbar framtid. Med sitt starka fokus på att minska klimatutsläpp, öka kapaciteten och säkerställa ett robust och framtidssäkrat transportsystem, är detta projekt en avgörande pusselbit i Europas strävan mot en mer hållbar morgondag.

Öresundsmetron är ett unikt samarbetsprojekt mellan Skåne och östra Danmark, med målet att skapa en tunnelbaneförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. År 2035 är det planerat att den nya tunnelbanan i Köpenhamn (M5) ska öppna. En Öresundsmetro, som kopplar in på M5, förväntas förbättra pendlingsupplevelsen mellan dessa två städer, med en kort restid på endast 23 minuter mellan de två centralstationerna. En halvering mot idag!

   – Vi på Malmö stad har arbetat tillsammans med Köpenhamns kommun med Öresundsmetron sedan 2012. Det är en tunnel som ska borras genom kalkberget under Öresund. Ett infrastrukturprojekt av denna storlek tar vanligtvis 10–15 år att planera och bygga, så vi räknar med att Öresundsmetron kommer att vara i drift någon gång efter 2035. En av de stora fördelarna med detta projekt är att Köpenhamn redan har den nödvändiga infrastrukturen, vilket möjliggör smidig anslutning till Köpenhamns metrosystem, säger Johan Edgren, strateg på Malmö Stad.På bilden illustreras en karta över Öresund med Öresundsbron och den planerande Öresundsmetron (den streckade linjen). I Köpenhamn visas den nya M5 i lila.

 

Debut på Elmia Nordic Rail

Öresundsmetron gör sin debut på Elmia Nordic Rail med målet att öka medvetenheten om projektet och dess enorma potential.

   – Vi vill inte bara nå dem som redan är bekanta med projektet, utan även fördjupa förståelsen för hur det kommer att omvandla regionen. Elmia Nordic Rail var ett naturligt val för oss, och mässan ger oss möjligheten att bygga relationer och samarbeta med nyckelaktörer inom transportsektorn, säger Johan Edgren.

 

Avlastning för framtida utmaningar

Med öppningen av Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland år 2029, riskerar Öresundsbron att bli en flaskhals i framtiden. Landanslutningarna i Köpenhamn och Malmö planeras att byggas ut, beslut finns i Danmark och man väntar på beslut i Sverige. Fler invånare och fler tåg kommer att belasta Öresundsbron ytterligare.

   – Öresundsmetron blir lösningen som avlastar Öresundsbron från ett stort antal kollektivtrafikresor och på så vis skapar vi plats för annan järnvägstrafik på bron. Metron blir därför en nyckelkomponent för att möta framtidens utmaningar inom järnvägstransporter samtidigt som den främjar hållbarhet och förbättrad pendling för regionens invånare, säger Johan Edgren.

 

Bidrar till EU:s klimatmål

En av de viktigaste aspekterna av Öresundsmetron är dess potential att bidra till EU:s klimatmål. Johan Edgren poängterar att projektet främjar övergången från gods på vägtransporter till järnvägstransporter, vilket är en central del av EU:s hållbarhetsagenda.

   – Öresundsbron är en viktig del i det europeiska transportsystemet TEN-T. Genom att avlasta Öresundsbron med persontrafik i Öresundsmetron, frigörs utrymme för ökad gods- och fjärrtågstrafik över bron. Projekt förväntas också lindra kapacitetsproblemen på spåren runt centralstationerna i Köpenhamn och Malmö, säger Johan Edgren.

 

Framtidsinriktat transportsystem

Öresundsmetron är en del av en större vision om att skapa ett robust och framtidssäkrat transportsystem i Sverige, Danmark och Europa.

   – Öresundsmetron kommer att använda modern förarlös automatdrift, vilket möjliggör en turtäthet på 90 sekunder där metrotågen körs i ett eget system, skilt från järnvägen. Det innebär att vi kan anpassa Öresundsmetron till aktuellt trafikbehov i rusningstid. Dessutom kommer metron att knyta samman regionens utbildningsinstitutioner och forskningsanläggningar, vilket skapar fantastiska möjligheter för samarbete och kunskapsutbyte, avslutar Johan Edgren.