Nyfikna studenter ville veta mer på Career forum

Nyfikna studenter ville veta mer på Career forum
Fullbokat och mycket uppskattat.

På Career forum under Elmia Nordic Rail gavs möjligheten för studenter att träffa och presentera sig för rekryterande företag – och många tog chansen.

– Jag jobbar med HR så jag tycker att den här delen är bra att ha med på mässan. Så det inte bara blir bara fokus på teknik, nya delar och hur man ska bygga och underhålla, säger Madeleine Dolk Pilstam från Strukton Rail.

Den framtida arbetsmarknaden inom transport- och infrastrukturbranschen ser väldigt ljus ut. En nationell satsning på nära 700 miljarder kronor kommer att innebära tusentals nya jobb. Bara inom fyra-fem år kommer det att behövas 2 000 nya medarbetare såsom lokförare och tåg- och signaltekniker.

Åtta företag (NRC Group, Region Stockholm, Sweco, WSP, Systra, Bombardier, Strukton Rail och Tyréns) fanns på plats under Career forum och berättade om sina respektive företag och om det stora behovet av att anställa nya personer framöver.

– Järnvägen är inte bara projektering och därför är det så viktigt att komma ut och träffa elever från olika skolor, säger Madeleine Dolk Pilstam.

– Och många frågor rör framtid, jobb, praktik och hur man bäst skriver ett cv inför kommande praktik, så det är väldigt viktigt att HR-personal är med.

En av alla studenter på plats var Miran Nawroz som studerar till järnvägsprojektör på Stockholms Tekniska Institut.

– Jag har tagit tjänstledigt från mitt arbete och läser nu första terminen. Jag kände att jag vill utvecklas och att järnvägen verkligen intresserar mig, säger Miran.

– Man märker att det är så mycket mer än att bara åka med tåget och ju mer jag läser desto mer intresserad blir jag.

Rail2019_28_Career_1920x1080.jpg

Hur viktigt är Career forum på Elmia Nordic Rail?

– Det är en jättebra grej. Här får man möjlighet att träffa olika företag, ställa frågor och ta reda på mer om det man är intresserad av. Plus att man kan höra sig för lite om praktikplatser redan nu, säger Miran.

Madeleine Dolk Pilstam håller med:

– Det är bra att ligga i startgroparna inför framtiden, både som studerande och för oss företag. I dag behövs många tekniker, men framöver, när regeringens järnvägsmiljoner kommer och i samma veva som många pensionsavgångar, lär vi behöva massor av ny personal på flera områden.

– Och så är det verkligen jättekul att träffa alla nyfikna studenter.